tehuda

עמוד הבית

15 אפר' 2015

מחקר חדש שנערך באוניברסיטה מצא מנגנון שגרם לכך שחלק מבני הדור השני לשואה פיתחו תסמיני פוסט טראומה ואילו אחרים לא

מחקר חדש באוניברסיטה מצא מנגנון שגרם להתפתחות של תסמיני פוסט טראומה בקרב ילדי דור שני לשואה: ככל שהילדים חשו יותר שנטל השואה של הוריהם מועבר אליהם והם צריכים לתפקד כהורים של הוריהם, כך הם פיתחו יותר תסמינים פוסט טראומתיים. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

15 אפר' 2015

פרח השבוע: שלהבית דביקה

מאת: מערך תהוד"ה קטגוריות: עמוד הבית

השלהבית הדביקה היא בעלת הפרח הגדול  ביותר (עד 3 ס"מ) מבין השפתניים שבארץ. כאשר בוחנים את הקשר בין אמצעי הפרסומת, המתבטא בגודל הפרח, ההגנה על הצוף (העומק בו הוא חבוי) לבין כמות הצוף, מסתבר שיש ביניהם קשר ישיר. כך השלהבית מייצרת כמות צוף הגדולה פי שש עשרה מזו המוצעת על ידי הזוטה הלבנה (שגודל פרחיה עד ששה מילימטרים). ככלל  במשפחה, ככל שהפרחים גדולים יותר כך חבוי הצוף עמוק יותר וקשה להשגה ורק דבורים גדולות וחזקות, כמו דבורת העץ, מסוגלות  להגיע בעזרת לשונם הארוכה אל הצוף החבוי. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

14 אפר' 2015

חשיפה להתקפת טרור סייבר גורמות לעלייה ברמת הלחץ הנפשי והפיזי

מחקר חדש באוניברסיטה מצא שגם אם טרור הוא וירטואלי, השפעותיו והשלכותיו אמיתיות לחלוטין: חשיפה להתקפות של טרור סייבר גורמות לעלייה ברמת הSTRESS (דחק) ברמה הפיזיולוגית בקרב האנשים שנחשפו להתקפות, כמו גם לעלייה בהתנהגות האגרסיבית, כך עולה מהמחקר. "לאור האיום הנוכחי של ארגון אנונימוס במתקפת סייבר על ישראל חשוב לנו שיידעו שטרור סייבר לא מסתכם רק באי נוחות לאזרחים וכי יש לו השפעה ממשית, גם ברמה הפיזיולוגית" אמרה פרופ' דפנה קנטי מבית הספר למדעי המדינה, אחת מעורכות המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

01 אפר' 2015

פרח השבוע: גדילן מצוי

מאת: מערך תהוד"ה קטגוריות: עמוד הבית

הגדילן הוא צמח אשפתות, צדי דרכים וקני נמלים, בתי גידול בהם יש ריכוזים גבוהים של חנקן. הזרעים מצוידים בציצית זרעים המסייעת לתפוצה ברוח. מייד עם פיזורם נאספים הזרעים בלהיטות  על ידי הנמלים ומובאים אל הקן. כל זרע מצויד בגוף שומני המוסר על ידי הנמלים ומשמשם להאכלת הרימות  ללא פגיעה בזרע עצמו ומהווה "תמורה" עבור שירותי ההפצה. הזרעים עצמם מוצאים מחוץ לקן אל הגורן כ"פסולת". הגדילנים הגדלים בסביבתו הקרובה של הקן נהנים משפע מינרלים המצוי שם והם גדולים במיוחד. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

29 מרץ 2015

מחקר חדש: נשים נרתעות מלשאוף להרוויח כסף

נשים נרתעות מלשאוף להרוויח כסף ומלהיות המפרנסות העיקריות בבית, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. עוד מצא המחקר כי נשים מעדיפות לבצע משימות רבות במקום עבודתן ללא תמורה וללא קבלת קרדיט – דבר שגברים כמעט לעולם לא יעשו. "המנגנון התרבותי בארץ מכתיב מצב שבו נשיות מזוהה עם טיפול ולכן נשים מראש מוותרות על תחרותיות ואסרטיביות. במצב כזה נשים ניגשות למשא ומתן על מקום עבודתן מעמדה נחותה, מתנצלת ומוקירת תודה על שבכלל מסכימים להעסיק אותן". אמרה ד"ר עמליה סער, ראש החוג לאנתרופולוגיה, שערכה את המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

לפוסטים הבאים »