tehuda

להעריך את התאריך

20 יולי 2015

"להעריך את התאריך" - פרק ד'

סדרת סרטונים חדשה בהגשת רב בית הכנסת של האוניברסיטה, הרב ד"ר יוסף שטמלר, יוצאת לאור. בכל פרק יעסוק הרב בחג או מועד אחר בלוח השנה העברי.

הפרק הרביעי עוסק בצום תשעה באב.

אין עדיין תגובות

12 יולי 2015

"להעריך את התאריך" - פרק ג'

סדרת סרטונים חדשה בהגשת רב בית הכנסת של האוניברסיטה, הרב ד"ר יוסף שטמלר, יוצאת לאור. בכל פרק יעסוק הרב בחג או מועד אחר בלוח השנה העברי.

הפרק השלישי עוסק בימי בין המצרים.

אין עדיין תגובות

07 יולי 2015

"להעריך את התאריך" - פרק ב'

סדרת סרטונים חדשה בהגשת רב בית הכנסת של האוניברסיטה, הרב ד"ר יוסף שטמלר, יוצאת לאור. בכל פרק יעסוק הרב בחג או מועד אחר בלוח השנה העברי.

הפרק השני עוסק בצום י"ז בתמוז.

אין עדיין תגובות

29 יוני 2015

"להעריך את התאריך" - פרק א'

סדרת סרטונים חדשה בהגשת רב בית הכנסת של האוניברסיטה, הרב ד"ר יוסף שטמלר, יוצאת לאור. בכל פרק יעסוק הרב בחג או מועד אחר בלוח השנה העברי.

הפרק הראשון עוסק בימי הזיכרון - אובדן עצמאות ישראל וחורבן בית המקדש.

אין עדיין תגובות