tehuda

ארכיון לחודש יוני, 2011

30 יוני 2011

סגירת מעגל

סוגר מעגל: יו"ר מלונות דן מיכאל (מיקי) פדרמן סייר במעונות הסטודנטים שהוקמו בשנות ה-70 על ידי הוריו ואף נקראים על שם המשפחה ועקב מקרוב אחרי השיפוצים, שהתאפשרו הודות לתרומתו הנדיבה.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

27 יוני 2011

עמוק בלב

"עמוק בלב" - שיתוף פעולה ייחודי בין המכון ללימודי ים על שם ליאון רקאנטי ומועדון רוטרי מוריה ילמד ילדים עם אוטיזם לצלול, במטרה לשפר את יכולותיהם החברתיות והפיזיות. טקס הסיום של שלב הפיילוט התקיים בשבוע שעבר בצלילה משותפת של מדריכי הצלילה, מטעם המכון ללימודי ים, והילדים.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

26 יוני 2011

נפגעים, אבל לא מדווחים

גם לאחר שהוצאו מביתם לפנימיות שיקומיות, טיפוליות או פוסט אישפוזיות בעקבות פגיעה מינית, רגשית או פיזית, רק 58% מבני הנוער בסיכון מדווחים שעברו פגיעה כלשהי, כך עולה ממצאים ראשוניים של מחקר חדש שנערך באוניברסיטה. הממצאים המלאים יוצגו בכנס בינלאומי ראשון מסוגו בנושא אלימות והתעללות בבני נוער שייערך בימים א'-ג' באוניברסיטת חיפה.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

26 יוני 2011

האוניברסיטה מקימה מועדון בוגרים

האוניברסיטה פועלת בימים אלה להקמתו של מועדון בוגרים, שיבצר את מנהיגותם של בוגריה בחברה הישראלית ויתרום לחוסנה הלאומי של מדינת ישראל. מועדון הבוגרים שם לו למטרה להעניק לחבריו ידע אקדמי עדכני, קשרים בינלאומיים ענפים ונגישות למקבלי החלטות. מלבד זאת, יפעל המועדון כדי לקדם את בוגריו בשוק התעסוקה ולהופכם לחוד חנית מקצועי המשמש חוליה מקשרת בדיאלוג בין העולם הכלכלי, חברתי ובטחוני לבין העולם האקדמי.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

20 יוני 2011

מחוננים יותר - גם רגשית

בני נוער מחוננים פתוחים יותר להתנסויות חדשות ומגלים רמות נמוכות יותר של חרדתיות בהשוואה לבני נוער מאותו הגיל שאינם מחוננים, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. עוד נמצא כי המחוננים גם "נעימים" פחות. "בניגוד לעבר, המחקרים החדשים בתחום מראים שבני נוער מחוננים מראים רמות גבוהות יותר לא רק של אינטליגנציה קוגניטיבית, אלא גם של אינטליגנציה רגשית", אמר פרופ' משה זיידנר, ראש המעבדה לחקר אישיות, רגשות והבדלים אישיותיים באוניברסיטת חיפה, שהוביל את המחקר.

המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

לפוסטים הבאים »