tehuda

ארכיון לחודש אפריל, 2017

27 אפר' 2017

קבוצות הוואטסאפ הכיתתיות מהוות מרחב אינטימי ושוויוני יותר מאשר בית הספר

קבוצות הוואטסאפ הכיתתיות מעניקות לבני הנוער מרחב בו הם חשים שהם מסוגלים ליצור קשרים קרובים יותר, פתוחים יותר, המאפשרים להם להתבטא בצורה שבה לא היו מתבטאים במרחב הלא וירטואלי, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "הווטסאפ מתואר ע"י המשתתפים במחקר כמקום בו יש כבוד לשפה וקיימים בו מונחים וסימנים מוסכמים על כלל המשתתפים. השיחות הקבוצתיות מבוססות על אמון בין חברי הקבוצה דבר אשר מחזק את  האפשרות להיות בקשר", אמר ד"ר אריה קיזל, ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, עורך המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

25 אפר' 2017

אנשים שעלו לישראל במהלך מלחמת העולם השנייה ממדינות שרוב היהודים בהן נרצחו בשואה נמצאים בסיכון גבוה יותר להתאבדות

מחקר חדש שנערך באוניברסיטה בקרב ניצולי שואה חושף קבוצת אוכלוסייה ייחודית, בעלת שיעורי התאבדות גבוהים: אנשים שהיגרו לישראל ממדינות שבהן רוב היהודים נרצחו בשואה - דוגמת גרמניה, אוסטריה, פולין או יוון – נמצאים בקבוצה בה שיעורי ההתאבדות הם הגבוהים ביותר. "האנשים שעלו לישראל במהלך השואה ציפו אולי להגיע למקום בטוח, אולם מצאו עצמם שוב במצב של רדיפה – בישראל שלפני קום המדינה. ייתכן ומצב זה תרם לכך שהסיכון בקבוצה זו להתאבדות היה גבוה יותר", אמרה ד"ר סנדרין בורשטיין ליפסיקס, מעורכות המחקר. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

19 אפר' 2017

"מגדל התגליות" יוצא לדרך: האוניברסיטה והקריה הרפואית רמב"ם חתמו על מסמך הבנות

שיתוף פעולה יוצא דופן יוצא לדרך בימים אלה עם החתימה על מסמך ההבנות בין האוניברסיטה לקריה הרפואית רמב״ם על הקמת מגדל התגליות הרפואיות בקריה הרפואית רמב"ם. זוהי הפעם הראשונה בה חוברים מרכזי אקדמיה ורפואה מהמובילים בתחומם להקמה של בניין משותף בלב קמפוס רפואי שמטרתו להזניק את המחקר הרפואי-יישומי בישראל. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

19 אפר' 2017

פרח השבוע: נורית הלב

מאת: מערך תהוד"ה קטגוריות: עמוד הבית

מתוך 18 מיני הנורית המצויות בארץ רק אחת היא כתומה-אדומה (נורית אסיה) וכל השאר צהובות. לרוב המינים כותרת מבריקה כאילו נמרחה בחמאה (השם האנגלי לסוג הואButtercup שפירושו "גביע חמאה"). נמצא שעלי הכותרת של מיני נורית השכבה החיצונית (האפידרמיס) מכילים צבענים ופניהם חלקים במיוחד, מתחתיהם מצויות שכבות אויר ועמילן המפזרות את האור החודר דרכם. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות

04 אפר' 2017

פרח השבוע: חד שפה מצוי

מאת: מערך תהוד"ה קטגוריות: עמוד הבית

רוב בני משפחת השפתניים מצטיינים בפרח בעל שתי שפתיים עליונה ותחתונה. בסוג חד-שפה נותרה רק השפה התחתונה ומכאן שם הסוג בעברית. השם הלועזי Ajuga מקורו, כנראה, בשורש Abigo שפירושו "להרחיק". לפי פליניוס שימש הצמח להרחקת מחלות מסוימות. המשך קריאה »

אין עדיין תגובות