tehuda

27 מאי 2009

פוד פרופסור

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 14:53 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה

הפקולטה למשפטים ומועצת הסטודנטים יחגגו הערב, יום רביעי, 27.5.2009, באירוע ההתרמה "פוד-פרופסור" שכל הכנסותיו מיועדות למלגות עבור סטודנטים של הפקולטה למשפטים.

האירוע כולל ארוחת ערב ממטבחם של הסגל הבכיר פרופ' מיכל גל, פרופ' מוטי מירוני, ד"ר אורנה רבינוביץ, ד"ר שגית מור, ד"ר יאיר שגיא, עו"ד רונית הרמתי אלפרן, פרופ' פניה עוז זלצברגר, ד"ר פאינה מילמן סיוון,ד"ר אורן גזל, ד"ר יונתן יובל, פרופ' ניבה אלקין קורן ואת סינר המלצרים ילבשו פרופ' עלי זלצברגר, דיקן הפקולטה וד"ר חאלד גנאים.

בנוסף לארוחת הסגל, מרצים אמיצים העמידו להגרלה שיעור פרטי של מרצה, ארוחה עם מרצה סביב נושא, ספר חתום על ידי מרצה. המרצים המשתתפים בהגרלה: ד"ר טל ז'רסקי, ד"ר אמנון רייכמן, ד"ר אורנה רבינוביץ-עיני, ד"ר יאיר שגיא, פרופ' עמנואל גרוס, ד"ר יונתן יובל.

האירוע יתקיים בפאטיו בבניין רבין (קומת ה-5000) ויחל בשעה 19:00.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |