tehuda

28 מאי 2009

אם החיטה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 13:27 קטגוריות: האוניברסיטה בתקשורת

20.5.09 "גלילאו":"חוקרים מאוניברסיטת חיפה הצליחו לשבט גן ייחודי שמקורו בחיטת הבר המקנה לה עמידות בפני מחלת החילדון הצהוב" פרופ'  ציון פחימה  מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,מעורכי המחקר:"לגן שמצאו ,מבנה ייחודי אשר אינו מוכר משום צמח אחר בעולם מלבד,קרובי הבר של החיטה".

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |