tehuda

18 יוני 2009

עמדת האוניברסיטה סביב הגעתו של שייח סלאח לאוניברסיטה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 15:31 קטגוריות: עמוד הבית

בעקבות האירועים האחרונים אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם נקודות להבהרת עמדת האוניברסיטה ביחס לאירועים סביב הגעתו של שייח ראיד סלאח לאוניברסיטה.

לצפייה ברקטור האוניברסיטה פרופ' יוסי בן ארצי מציג את עמדת האוניברסיטה

1.     השייח היה אורח לא רצוי בקמפוס.

2.     האוניברסיטה מסתייגת מדבריו ועמדותיו

3.     השייח ראיד הגיע לאוניברסיטה בחסות חוק זכויות הסטודנט, המאפשר לכל סטודנט להביע את דעותיו, עמדותיו והשקפותיו ומאפשר חופש התארגנות והפגנות של סטודנטים בכל תחום ונושא.

4.     מי שהזמין את שייח ראיד לקמפוס היה תא "אקרא". בשום אופן לא האוניברסיטה.

5.     האוניברסיטה, מוסד ציבור המכבד את החוק, נאלצה לאפשר את כניסתו.

6.     בשום אופן לא נאסרה כניסת יהודים לאולם. הביטוי "סלקציה" ראוי לגינוי. כניסתו של איש לא נמנעה בשל דתו. באולם היו יהודים, כולל עתונאים וצלמים. כל שהיה הוא חציצה בין שתי הקבוצות. השיקול היחיד במניעת כניסה היה שלום הציבור. נמנעה כניסת גורמים שיש בהם כדי לעורר פרובוקציה, להלהיט את הרוחות וחלילה, לגרום לאלימות. כך נהגה האוניברסיטה גם בביקורו של ח"כ (דאז) אביגדור ליברמן. אז נמנעה כניסת סטודנטים שמתנגדים לו,  לאולם משיקולים דומים.

7.     האם לא היה זה מעשה אחראי ושקול של שמירת הסדר הציבורי למנוע כניסת 150 סטודנטים יהודים לאולם מלא ב-200 סטודטים, תומכי השייח' ראיד. מי היה לוקח אחריות אילו חלילה היתה מסתיימת כניסתם בשפיכות דמים? שמירה על חיי אדם הם ערך עליון

8.     אוניברסיטת חיפה משמשת ביום יום מודל לחיקוי של חיים יחד של יהודים וערבים. שגרת החיים בקמפוס אינה מופרת בשל מתיחויות. פעילות כזו או אחרת של כמה מאות סטודנטים אינה משקפת את המציאות שבה לומדים יחד 15,000 סטודנטים יהודים ו-3000 סטודנטים ערבים.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |