tehuda

13 אוג' 2009

ההשפעה של יציאת צבא ארצות הברית מהערים בעיראק

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 8:29 קטגוריות: אצבע על הדופק

גל של פיגועי טרור בעיראק, מייד לאחר יציאת הכוחות האמריקאיים ממרכזי הערים והעברת האחריות לצבא העיראקי, גבה כ-120 הרוגים בפחות מחודש וחצי. פרופ' אמציה ברעם, ראש המרכז לחקר עיראק מסביר את הסיבות, דרכי הפיתרון וההשלכות על ישראל.

לצפייה

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |