tehuda

28 אוג' 2009

השופט יצחק עמית

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 14:17 קטגוריות: האוניברסיטה בתקשורת

28.8.09, כלבו: השופט יצחק עמית מונה לשופט בית משפט עליון.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |