tehuda

30 ספט' 2009

השכר בקיבוצים

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 10:09 קטגוריות: האוניברסיטה בתקשורת

30.9.09, ידיעות אחרונות - ממון: כתבה על סקר חדש שנערך ע"י פרופ' מיכל פלגי ואליאט אורחן מהמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטה הקובע כי 7 מכל 10 חברי קיבוץ משתכרים פחות מ 7,000 שקל בחודש.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |