tehuda

15 אוק' 2009

מאבק באלימות

"ל-60% מהמכורים לאלכוהול נפתחו תיקים במשטרה, אחוז גבוה יותר מאשר למכורים לסמים", כך אמר מנכ"ל משרד הרווחה נחום איצקוביץ' בכנס "אלימות - בין כותרות למציאות" שנערך באוניברסיטת חיפה. מנכ"ל המשרד לביטחון פנים חגי פלג אמר שגם הרשות למלחמה בסמים תתחיל לעסוק בתחום מניעת צריכת אלכוהול בקרב בני נוער.

לדבריו של איצקוביץ', אחת הסיבות העיקריות לצריכה הגבוה של אלכוהול בקרב בני נוער - מקום 2 בעולם  - היא המחיר הנמוך של אלכוהול בישראל. "מחירי האלכוהול בישראל הם בין הזולים בעולם המערבי. משרד האוצר מומחה בהטלת מיסים והגיע הזמן שיגדיל את המיסוי על אלכוהול, מה שיקשה על קניית אלכוהול בקרב בני נוער", אמר והבטיח כי בקרוב יפנה משרדו באופן רשמי בנושא זה למשרד האוצר.

איצקוביץ' הציג את העלייה באלימות בחברה הישראלית, כפי שהם מתבטאים בנתונים של משרדו: בשנים 2007-2009 חלה עלייה של 10% במבוגרים שהופנו לשירות המבחן בגין עבירות של אלימות רחוב; חלה עלייה של 84% במספר הילדים המוצאים להשמה חוץ ביתית בשל חשיפה להתעללות קשה; בסך הכל, 50% מהמופנים לשירות המבחן לבוגרים בשנים אלה הופנו בשל עבירות אלימות. "אחת ההמלצות שלי היא לקבוע עונשי מינימום לעונשי אלימות", אמר וציין שהחופש שניתן לבתי המשפט לקבוע את העונש מביא לעיתים לעונשים קלים מידי.

לעומתו, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים טען כי הנתונים מראים כי ישראל אינה מדינה אלימה, וכי היא ממוקמת באמצע מבחינת שיעור האלימות בין מדינות המערב. "יש פה שיח חשוב, אבל הוא הופך בעיקר בתקשורת לשיח פופוליסטי". עם זאת, ציין כי בישראל אין מדיניות כוללת ומתואמת ברמה הלאומית לנושא המאבק באלימות. "כל אחד מושך לכיוון אחר. לפעמים אני מוצא באותו יישוב תוכניות שהן לא חופפות, אלא אפילו סותרות".

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |