tehuda

23 נוב' 2009

מינויים חדשים - נובמבר 2009

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 11:14 קטגוריות: מינויים

ועדת המינויים בישיבתה מיום  19.11.09  אישרה את המינויים וההעלאות הבאים: לד"ר יצחק מקובסקי הוענקה קביעות בדרגת מרצה בכיר בחוג למדעים גיאו-ימיים; פרופ' שונית רייטר והעלתה לדרגת פרופסור מן המניןן בחוג לחינוך מיוחד; ד"ר טוד קפלן התמנה לדרגת מרצה בכיר בחוג לכלכלה; ד"ר גיא בר-עוז הועלה לדרגת פרופסור חבר בחוג לארכיאולוגיה.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |