tehuda

31 דצמ' 2009

סיכום העשור בתיאטרון

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 9:45 קטגוריות: האוניברסיטה בתקשורת

31.12.09, הארץ : פרופ' אברהם עוז במאמר דעה בנושא סיכום העשור בתחום התיאטרון.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |