tehuda

10 ינו' 2010

מינויים חדשים - ינואר 2010

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 15:57 קטגוריות: מינויים

ועדת המינויים בישיבתה בתאריך 7.1.2010 אישרה את המינויים הבאים:

פרופ' דניס קורזון מהחוג לשפה וספרות עברית מונה לפרופסור מהמניין.

פרופ' ניצה בן דוב מהחוג לספרות עברית והשוואתית מונתה לפרופסור מהמניין.

ד"ר זהר נאור מהחוג להוראת הביולוגיה באורנים התמנה לדרגת מרצה בכיר.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |