tehuda

24 מרץ 2010

ישיבת ראשי אגפים

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 17:39 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה

סגן הנשיא למנהל ברוך מרזן קיים השבוע ישיבת ראשי מנהל וראשי אגפים במטרה לסקור את ההתפתחויות והעדכונים בקהילת האוניברסיטה.

במהלך הישיבה עדכן סגן הנשיא על המהלכים להקמת שלוחה בגליל שתהיה מורכבת מקמפוס עם פקולטות בתחום המדעים וההנדסה (במיזוג עם אורט בראודה). "יו"ר ות"ת ושר החינוך בשיחות ראשוניות בנושא רואים את הדבר בצורה חיובית ולכן חשוב שהפורום יהיה מודע לכך כי אם זה יצא לפועל לכל אחד מהנוכחים תהיה עבודה קשה. ברמה האסטרטגית נראה שהכיוון נכון לאוניברסיטה לעשורים הבאים", הוא אמר.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |