tehuda

18 אפר' 2010

באתי לעשות צדק היסטורי

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 10:00 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

"באתי לעשות צדק היסטורי עם חיים מרגליות קלווירסקי, זאת לאחר שקראתי את הספר 'אחוזת דג'אני' של אלון חילו, שם הוא מוצג כאדם שפל ובעל אמות מידה מוסריות ירודות", כך אמר שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין בהרצאה על פועלו של קלווירסקי באוניברסיטה בחסות מוסד הרצל והמרכז היהודי ערבי.

קלווירסקי, פעיל ציוני בן העלייה הראשונה, מוצג בספרו של אלון חילו "אחוזת דג'אני" כדמות שלילית שגוזלת מהערבים את אדמתם בדרכים מפוקפקות. השופט רובינשטיין שחקר בעברו את האיש מתאר אותו כאדם מורכב בעל תפיסות ופעולות רבות ומגוונות, אולם בסופו של דבר כמי שדווקא חיפש פשרות וחיים משותפים עם הערבים וכמי שתואר על ידי מנהיגי הישוב באותה תקופה כמי שתומך "יתר על המידה" בחיים משותפים אלו. "הנה אדם בעל זכויות רבות, גם בהקמת הארץ וגם בניסיון לבניית יחסי שכנות טובים וכנים בין יהודים וערבים, שזוכה להיות מוצג כאדם שפל שפועל במכוון נגד הערבים והתוצאה, הטלת דופי שאינה מוצדקת, שמבחינתי גם חורגת מהחרות הספרותית", ציין רובינשטיין.

השופט רובינשטיין תיאר את קלווירסקי כמי שפעל רבות לחלוקה צודקת של משאבי הארץ בין יהודים וערבים וכמי שניסה לבנות יחסי שכנות בין הצדדים. הוא ציטט מנהיגי ציבור מהתקופה שתיארו את קלווירסקי כמי שנמצא לעתים "קרוב מידי" לצד הערבי. בכל פעם שעלתה טענה על אי-צדק של יהודים נגד ערבים הוזכר שמו דווקא כמי שניסה ככל יכולתו לפעול למען שוויון. "שמו הטוב של אדם הוא נכס יקר, גם לאחר פטירתו. לא רק ששמו ופועלו השתכח מהלב, כעת כשהוא חוזר לזירה הציבורית הוא מושחר", סיכם רובינשטיין.

בני משפחתו של קלווירסקי התרגשו מאוד מנאום ההגנה ששמעו עליו. "הספר הכאיב לנו מאוד, כי הוא חטא לדמותו של סבא, בעיקר דרך סילוף עובדות", אמרה נכדתו, יהודית בן חיים. "ההרצאה העמידה את סבא במקום הראוי לו", ציינה.

בתמונה למעלה: השופט רובינשטיין ואחת מנכדותיו של קלווירסקי

בתמונה הראשונה למטה: השופט רובינשטיין ובני משפחתו של קלווירסקי שנכחו בהרצאה

בתמונה השנייה למטה: השופט רובינשטיין עם ראש מרכז הרצל פרופ' יואב גלבר וראש המרכז היהודי ערבי פרופ' שולמית אלמוג

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |