tehuda

28 אפר' 2010

מה אתם יודעים על יהדות אינדונזיה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 9:42 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

גילויים חדשים על היחס של היפנים כלפי הקהילה היהודית באינדונזיה במהלך מלחמת העולם השנייה נחשפו היום בכנס השנתי התשיעי ללימודי אסיה בישראל שנערך באוניברסיטה, שעיקרם הוא שיחסם המחמיר והאכזרי של היפנים ליהודי אינדונזיה אשר מנו כ- 3000 נפשות מתוך אוכלוסייה של כ- 68 מיליון הושפע ישירות מהתערבות גרמנית.

פרופ' רותם קובנר מהחוג ללימודי אסיה תיאר כיצד הגיעו יהודים לשרשרת האיים המרוחקת, שהיא כיום המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, ובה אוכלוסייה של כ-230 מיליון איש.

ראשית הנוכחות היהודית באזור היא במאה ה 16, כאשר האימפריה הפורטוגלית הקימה תחנות מסחר בתבלינים באיי דרום מזרח אסיה. היהודים, חלקם צאצאי אנוסים, הגיעו ברובם הגדול כסוחרים. יהודים נוספים הגיעו לאזור תחת שלטונה של חברת "הודו המזרחית ההולנדית" ששלטה בארכיפלג מהמאה ה 17. לדבריו של פרופ' קובנר, ערב פרוץ הפרק הפרק האסייני-אמריקני של מלחמת העולם השנייה ב 1941, מנתה הקהילה היהודית באינדונזיה כמה אלפים - חלקם יהודים שנמלטו מאירופה, חלקם יהודים מעיראק שעסקו במסחר ויהודים אחרים.

עם הכיבוש היפני הוכנסו כל האזרחים האירופאים למחנות ריכוז, ובהם גם יהודים אירופאים, אך יהודי עיראק, כמו גם יהודים שהיו אזרחים של מדינות ניטרליות או בעלות ברית של יפן נותרו חופשיים.

באמצע תקופת הכיבוש ובלחץ גרמני, החמירו היפנים את יחסם ליהודים: אותם היהודים שהיו עד אז חופשיים נעצרו גם הם, ואילו היהודים האירופאים הופרדו מיתר האירופאים העצורים. "בשלב זה של המלחמה, כתוצאה מהסגר המתהדק שהצליחו צוללות בעלות הברית להטיל על נתיבי הים ליפן, החמיר המצב הכלכלי בארכיפלג האינדונזי, וחלק גדול מהאוכלוסייה המקומית גויס לעבודות כפייה. היפנים שרצו לרצות ולהרגיע את האוכלוסייה המקומית החלו להשמיע הבטחות עמומות על עצמאות ובמקביל חיפשו שעיר לעזאזל. למרות גודלה המזערי של האוכלוסייה היהודית, אוכלוסייה זו 'נבחרה' לתפקיד זה", ציין פרופ' קובנר.

מזמן זה החלו היפנים להפיץ תעמולה אנטישמית. זו אמנם לא הייתה חדשה לחלוטין בארץ שקודם למלחמה היו בה אוהדים מאורגנים של המפלגה הנאצית מקרב האוכלוסייה ההולנדית, אך מזמן זה היא הפכה למכשיר פוליטי. היהודים הואשמו במצב הכלכלי העגום באינדונזיה, כמו גם בשאר העולם. נטען שהם השתלטו על משאבים והושמעו טענות אנטישמיות נוספות שמוכרות מאירופה.

ד"ר רן שאולי מאוניברסיטת בר-אילן, ציין בכנס שרדיפת יהודי אינדונזיה הייתה ייחודית באופנים נוספים: בעוד שהיפנים רדפו אחר מיעוטים אחרים, בעיקר סינים, במדינות שכבשו - הרי שאינדונזיה הייתה המקום היחיד שבו אף קבוצה אתנית מקומית לא נרדפה אלא אחרי ניסיונות מרד. היהודים יוצאים מכלל זה משום שהם מעולם לא השתתפו בשום ניסיון לארגן מחתרת אנטי יפנית.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |