tehuda

23 יוני 2010

מינויים לתאריך 17.6.2010

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 16:06 קטגוריות: מינויים

ד"ר יונתן יובל הועלה לדרגת פרופ' חבר בפקולטה למשפטים.

ד"ר נויה גלאי הועלתה לדרגת פרופ' חבר בחוג לסטטיסטיקה.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |