tehuda

10 נוב' 2008

הבחירות המקומיות

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 10:41 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

רמת האמון של הציבור בנבחרי הציבור בשלטון המקומי נמוכה, זאת למרות ששביעות הרצון מתפקוד הרשות המקומית נמצאת דווקא בעלייה והיא מגיעה לרמה הגבוהה ביותר בשמונה השנים האחרונות. נתונים אלה עולים מהמדד הרב-שנתי לבדיקת ביצועי המגזר הציבורי בישראל המתפרסם מאז שנת 2001.


"אחת הסיבות האפשריות לשביעות הרצון הגבוהה היא ההשקעה הרבה יותר באזרח בשנת בחירות", ציין פרופ' ערן ויגודה-גדות, ראש בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה ואחד מעורכי המדד.
במדד, אותו עורכים פרופ' ויגודה-גדות יחד עם ד"ר שלמה מזרחי מאוניברסיטת בן-גוריון, השתתפו השנה 561 משתתפים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל והוא מבקש לבדוק את רמת שביעות הרצון ורמת האמון של התושבים במגזר הציבורי במדד של 1-5 (1-רמה נמוכה מאוד; 5-רמה גבוהה מאוד).
בשנת הבחירות מוצאים עצמם נבחרי הציבור ברשויות (ראשי הרשויות וחברי המועצה) עם רמת אמון נמוכה בציון ממוצע של 2.27, ציון שכמעט ולא משנתה לאורך 8 שנות המחקר. לשם השוואה בבחירות המקומיות האחרונות שנערכו בשנת 2003 עמד הציון הממוצע על 2.23. גם האמון בעובדי הרשויות אינו גבוה ועומד על ציון ממוצע של 2.45.
לעומת זאת, רמת שביעות הרצון משירותי הרשות המקומית היא הגבוהה ביותר בשמונה שנות המדד והיא עומדת על ציון ממוצע של 3.06, זאת לעומת ציון ממוצע של 2.82 בשנה שעברה. זו הפעם הראשונה שהציון עובר את הממוצע של 3, מה שהופך את רמת שביעות הרצון לבינונית.


"הנתונים מראים כי לא תמיד קיים קשר בין שביעות רצון מביצועי הארגונים הציבוריים ובין רמת האמון שניתנת לחבריהם. יתכן ושביעות הרצון נובעת מתחושה כללית של תושבים כי עיריות למדו איך לשפר את פעולתן ולהתאימה לצרכי הציבור ולציפיותיו במישור הפרקטי אך בה בעת לא קיימת מידה מספקת של אמון בפקידות הבכירה ובחלק מהנבחרים. האמון הינו תחושה כללית של יכולת לסמוך על מאן דהוא בעוד ששביעות הרצון מתורגמת מתוך החוויה האישית הבלתי אמצעית של קבלת השירות מהממשל", הסביר פרופ' ויגודה-גדות את ההבדלים.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |