tehuda

20 יוני 2011

טיפול חדש באנורקסיה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 11:44 קטגוריות: האוניברסיטה בתקשורת

צפו בפרופ' יעל לצר מבית הספר לבריאות הציבור מתראיינת בתוכנית "בריאות 10" על טיפול חדשני לאנורקסיה המתמקד בהורים.

לצפייה (הראיון עפ פרופ' לצר מתחיל ב-19:12)

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |