tehuda

24 יולי 2011

דיפלומטים באקדמיה

קבוצה של סטודנטים שוויצרים הגיעה בשבוע שעבר לחיפה כדי לגלות כיצד נראית החוויה הישראלית מקרוב. הסטודנטים השוויצרים התארחו על בסיס "פנסיון מלא" בבתיהם של חברי מועדון מודל האו"ם של האוניברסיטה, שסיירו איתם בעיר, הראו להם את האוניברסיטה וסיפרו להם על הקשיים והאתגרים שביצירת דו-קיום בישראל.

מועדון מודל האו"ם של אוניברסיטת חיפה, שפועל בחסותה של אגודת הסטודנטים, הוא פרויקט בינלאומי בו מדמים סטודנטים מרחבי העולם את פעילות האו"ם. במסגרת הפעילות אף מארחים החברים סטודנטים מארצות שונות. הסטודנטים השוויצרים, שחברים במועדון דומה באוניברסיטאות המוצא שלהם, הגיעו לישראל במטרה ללמוד עם הקונפליקטים השונים במזרח התיכון. הם ביקשו להגיע לאוניברסיטת חיפה, שהיא הראי של החברה הישראלית, כדי ללמוד מקרוב כיצד מתקיימים יחסים בין יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים בתוך האקדמיה.

הסיור המשותף החל במושבה הגרמנית משם עברו הסטודנטים לקמפוס האוניברסיטה. הם שמעו סקירה על יחסי יהודים ערבים בישראל מפי פרופ' יצחק ויסמן, ראש המרכז היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה ולאחר מכן המשיכו לשיחות אישיות עם סטודנטים מרקעים שונים שחברים במועדון מודל האו"ם. כאמור, את הלילה עשו השוויצרים כאורחים של עמיתיהם החיפאים.

"מיד כאשר ראשי המשלחת השווייצרית פנו אלינו בבקשה להתארח באוניברסיטה קפצנו על ההזדמנות. הם הגיעו ארצה מתוך כוונה כנה ללמוד על המצב לעומקו, ואנו שמחים על האפשרות שניתנה לנו להציג את החיים בארץ באופן אובייקטיבי בפני אנשים שלרוב לא מקבלים את התמונה המלאה", אמר ספי שלם, יו"ר מועדון מודל האו"ם. ראש המשלחת השוויצרית רוברט קורט הודה לסטודנטים ולאוניברסיטה על האירוח הלבבי.

הביקור כולו היה בחסות דיקנאט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה, וכאמור, הוצא אל הפועל על ידי מועדון מודל האו"ם של האוניברסיטה. מועדון מודל האו"ם של אוניברסיטת חיפה יארח בחודש אוגוסט משלחת נוספת של סטודנטים מהולנד ומברלין, אשר ישתתפו בכנס מודל האו"ם הישראלי, שיערך במכללה למנהל בראשל"צ.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |