tehuda

22 אוג' 2011

השבוע שהיה תשע"א - 25

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 14:58 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה, עמוד הבית

צפו בסיכום "השבוע שהיה" בקמפוס לתאריכים 9.82011-21.8.2011

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |