tehuda

07 נוב' 2011

ויקיפדיה באקדמיה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 9:39 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

שיתוף פעולה ראשון מסוגו בישראל בין האקדמיה לוויקיפדיה: סטודנטים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה יכתבו ערכים לוויקיפדיה כחלק מהמטלות האקדמיות של הקורסים השונים. "שיתוף הפעולה יועיל הן לסטודנטים, שיקבלו הכשרה מעשית בכתיבה אקדמית, והן לוויקיפדיה - ודרכה לכלל הגולשים - לה יתווספו ערכים הכתובים ברמה אקדמית", אמר פרופ' גיא בר-עוז מהחוג לארכיאולוגיה ואחד ממובילי הפרויקט.

בשנים האחרונות הפכה ויקיפדיה להיות מקור מידע מוביל  במערכת החינוך - מבית הספר היסודי ועד למערכת ההשכלה הגבוהה - ועבור הציבור הרחב. אולם למרות שתחומי הרוח הם בדרך כלל התחומים שתורמים את מספר הערכים הרב ביותר לאנציקלופדיות, רק כעשרת אלפים מבין יותר מ-120 אלף הערכים בויקיפדיה העברית הם ערכים בתחומים השייכים למדעי הרוח, כשבנוסף קיים פער בין איכות "ערכי הרוח" שמופיעים בויקיפדיה באנגלית לבין אלה המופיעים בויקיפדיה בעברית.

שיתוף הפעולה החדש בין הפקולטה למדעי הרוח ועמותת ויקמידיה ישראל, התומכת בפעילות ויקיפדיה בישראל, עומד לשנות את המציאות הזו. במסגרת שיתוף הפעולה, במספר קורסים בחוגים השונים של הפקולטה תהייה אחת המטלות כתיבה של ערך הקשור לחומר הקורס והעלאתו לוויקיפדיה. הסטודנטים יקבלו תמיכה של עורכים ותיקים של ויקיפדיה - החל מהחלק הטכני וכלה בכללים ובדרישות התוכניות והצורניות שמקובלות בוויקיפדיה. בשנת הלימודים הקרובה, שתהווה פיילוט לתוכנית, ייקחו חלק כ-20 מרצים, חלקם מעבירים קורסים סמינריים בהם משתתפים מספר מועט של סטודנטים ואחרים מעבירים קורסי מבוא למספר רב של משתתפים. בסך הכל מקווים יוזמי התוכנית לעלות בשנה הקרובה יותר מ-300 ערכים חדשים. "תחושת ההישג בכתיבת ערך לוויקיפדיה תתרום להעצמה עצמית של תלמידינו ותקנה להם את הביטחון הנובע מהידיעה שלקחו חלק במפעל משמעותי ובעל ערך. המהלך יסייע למשוך לפקולטה סטודנטים מצוינים שמחפשים מעורבות אקדמית כזו", אמר דיקן הפקולטה למדעי הרוח פרופ' ראובן שניר.

בעמותת ויקימדיה ישראל, אשר תסייע ותדריך את סגל האוניברסיטה והסטודנטים, בירכו על הפרויקט ועל תרומתו לוויקיפדיה. חנה יריב, מובילת הפרויקט מטעם עמותת ויקימדיה: "שיתוף הפעולה עם האוניברסיטה יאפשר לנו לקבל ערכים איכותיים חדשים וכמובן לשפר גם קיימים, שיכתבו על ידי התלמידים והמרצים שהם מומחים לתחום. כמובן שגם אנחנו וגם המרצים נקפיד על הרמה גם האקדמאית וגם האנציקלופדית - והערכים יהיו חייבים לעמוד בסטנדרטים של ויקיפדיה".

היעד של פרופ' בר-עוז יחד עם שותפו להובלת התוכנית ד"ר אורי אמיתי הוא לפתח את הפעילות של הסטודנטים בוויקיפדיה להקמת פורום של סטודנטים פעילים, הקמת פורטלים לתחומי ידע שונים וההעמקה של הפעילות הסטודנטיאלית למען הכלל. "אם הפרויקט יצליח נרצה להמשיך אותו גם בשנים הבאות ולרתום אליו אנשים נוספים באוניברסיטה, כמו גם באוניברסיטאות אחרות. בזכות ההצלחה יוכל הפרויקט לצבור אנרגיה עצמית ולנוע גם בכוחות עצמו. נפעל בעתיד לשמר את האנרגיה ולדאוג שהפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה תמשיך להיות לא רק הרוח היוזמת אלא גם הרוח המובילה", סיכמו השניים.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |