tehuda

15 נוב' 2011

פרס בהט לשנת 2011

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 15:22 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

פרופ' חיים גנז, פרופ' אלכס צפרירי וד"ר אודי בונשטיין הם הזוכים לשנה זו בפרס בהט לספר עיון של הוצאת הספרים של האוניברסיטה. כתבי היד יצאו לאור במשותף על ידי הוצאת הספרים של האוניברסיטה והוצאת ידיעות ספרים. פרס בהט הוא הפרס הגבוה ביותר בארץ לספר עיון בסך כולל של 140 אלף ₪: 100 אלף ₪ לחוקר בכיר ו-40 אלף ₪ לחוקר צעיר.

פרס בהט ע"ש פרופ' יעקב בהט, ממקימי החוג לספרות עברית והשוואתית, מחולק משנת 1998 לכתב-יד עיוני, מקורי ואיכותי, שנכתב בעברית ולא פורסם בבמות אחרות, ואשר יש בו עניין לציבור רחב ומשכיל.

בקטגוריית חוקר בכיר זכו השנה שניים, שיחלקו את הפרס של 100 אלף ₪. פרופ' חיים גנז מאוניברסיטת תל אביב וממכון שלום הרטמן בירושלים ופרופ' אלכס צפרירי ממכון ויצמן למדע,  זכו במשותף בקטגורית החוקר הבכיר וכל אחד מהם יזכה בפרס של 50,000 ₪.

פרופ' חיים גנז זכה עבור כתב היד "שלוש ציונוּיות ופוסט-ציונות: תיאוריה פוליטית לעם היהודי".

כתב היד עוסק בויכוח בין עמדה פוסט-ציונית השוללת את סיפור המפתח הציוני לבין ציונות הזרם המרכזי. לציונות זו יש שתי גרסאות: זו הרווחת בציבור ומכונה בספר "ציונות קניינית", וזו הרווחת בקרב פרופסיות אקדמיות ומכונה בספר "ציונות היררכית". הספר מציע פירוש "הבנייתי-שוויוני" לסיפור המפתח, פירוש העמיד בפני הביקורות הפוסט-ציוניות ומאפשר לדחותן.

פרופ' אלכס צפרירי זכה בפרס על כתב היד "האדם כחיה? הפולמוס על ניסויים ביו-רפואיים בבעלי חיים". כתב היד דן בויכוח הציבורי על הניסויים בבעלי חיים במחקר הביו-רפואי בארצות המערב ובישראל מנקודת המבט של מדען מתחומי הביו-רפואה. בחיבור מתוארות הגישות השונות ליחסי אדם ובעלי חיים לפי הדתות המונותיאיסטיות, תוך הדגשת הגישה במקורות ובפרקטיקה היהודית ולפי הגישות הפילוסופיות והמוסריות הדאונטולוגיות והתועלתניות.

ד"ר אודי בונשטיין, הפסיכולוג הראשי בבית החולים נהריה, הוא הזוכה בקטגורית החוקר הצעיר בפרס של 40,000 ₪ על כתב היד "היפנוזה: דרכה של הנפש ליצור את הגוף". כתב היד בוחן את אחת התופעות המרתקות להן מסוגל המוח האנושי - ההיפנוזה. זהו הספר המקיף הראשון בעברית בנושא זה ומציע גישה תיאורטית חדשה ומקורית להיפנוזה בעלת השלכות יישומיות ומחקריות. בכתב היד משולבות דוגמאות של מפגשים טיפוליים ותיאורי מקרה מרתקים.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |