tehuda

22 נוב' 2011

חומות של ערפל

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 12:10 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה, עמוד הבית

החורף ממשיך להפליא את הנוף באוניברסיטה והפעם הוא העלים לסירוגין את המגדל. כולם מוזמנים לשלוח אלינו את התמונות של הקמפוס (או תמונות הקשורות לקמפוס) שעשו לכם את השבוע.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |