tehuda

29 דצמ' 2011

חנוכת בית הכנסת

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 12:40 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

"כשם שהמכבים חידשו, חנכו וקדשו את בית המקדש, כך גם אנחנו היום חונכים ומקדשים מקום זה ללימוד תורה והקניית ערכים מהמוסרת היהודית המפוארת כאן בבית הכנסת החדש על שם הגאון מוילנה באוניברסיטת חיפה", כך אמר נשיא האוניברסיטה פרופ' אהרון בן-זאב בטקס חנוכת בית הכנסת החדש בבית הסטודנט.

סגן הנשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים עמוס גבר אמר: "רבי אליהו בן שלמה זלמן, 'הגאון מוילנה', היא איש ההשכלה ואיש המדעים ששילב בין הדת היהודית וערכי ההשכל. לכן אין מתאים יותר שעל שמו של אדם כזה ייקרא בית הכנסת באוניברסיטה", אמר.

הטקס החגיגי כלל גם הכנסת ספר תורה ע"ש לאה ואריה גליקמן ז"ל ומלכה וראובן מוריץ ז"ל, תרומתם של רחל ואבי גליקמן. כמיטב המסורת, החל האירוע בתהלוכה, שכללה שירים וריקודים סביב ספר התורה החדש, עד הכנסתו לבית הכנסת. בבית הכנסת בירך רבה של העיר חיפה שאר ישוב הכהן ואמר כי הוא מאמין שבית הכנסת וספר התורה יכניסו אור רב לאוניברסיטה.

בטקס החגיגי שנערך לאחר מכן נשא דברים גם אבי גליקמן, שסיפר על סיפורם של הוריו ושל הורי אישתו - שעל שמם נקרא ספר התורה - ובירך שוב על הקשר ההדוק עם האוניברסיטה. פרופ' פאדל מנצור ומשפחתו מבכירי העדה הדרוזית, שקשורים קשר הדוק גם עם האוניברסיטה וגם עם משפחת גליקמן נכחו גם הם באירוע והוסיפו לנופח הרב תרבותי, המאפיין את אוניברסיטת חיפה.

"כשם שהאוניברסיטה היא מוסד מחקר והוראה, כך גם בית הכנסת הוא מקום ללמוד, ללמד, להתפלמס וחלוק רעיונות ודעות וכל זאת באווירה של אחווה, שלום ורעות", סיכם פרופ' בן-זאב.

צפו בתמונות

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |