tehuda

25 ינו' 2012

נלחמים בהקצנה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 14:07 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה, עמוד הבית

"על האקדמיה לקחת תפקיד מרכזי יותר בגינוי תופעות של הקצנה וגזענות במדינה", כך אמרה ח"כ אורית זוארץ, ראש השדולה לקידום יחסי יהודים-ערבים בכנסת, בדיון שהתקיים בכנסת ביום שלישי בנושא "פוליטיקה,אקדמיה ותקשורת - אל מול הקצנת השיח החברתי", ביוזמתו של פרופ' יצחק ויסמן, ראש המרכז היהודי-ערבי, בשיתוף פעולה עם הפורום להסכמה אזרחית.

בדיון השתתפו שורה של חברי כנסת, בהם שלי יחימוביץ, אחמד טיבי וראשי השדולה חה"כ אורית זוארץ ועפו אגבריה, בנוסף לאנשי תקשורת בכירים ומן האקדמיה. את האוניברסיטה ייצגו פרופ' ראסם ח'מאיסי מהחוג לגיאוגרפיה לצדו של פרופ' יצחק ויסמן.

"מטרת הדיון היא ליצור קבוצת חשיבה מתוך שלושת המגזרים - הפוליטיקה, האקדמיה והתקשורת - שיחד יגבשו הצעות למיתון השיח הציבורי ולמאבק בהקצנה ובגזענות הפוגעות ברקמת החיים של כולנו", סיכם פרופ' ויסמן.

לאירוע יצא אוטובוס עם סטודנטים מהמדור למעורבות חברתית בדיקאנט הסטודנטים בראשותה של ראש המדור איריס פסלר, שאמרה, "אני סבורה כי הייתה זו חוויה משמעותית מאד ומעניינת  עבור הסטודנטים הפעילים בתכניות המדור למעורבות חברתית, חוויה מלמדת ומעשירה ,בנושא כה חשוב ומשמעותי בחברה הישראלית. אני שמחה כי באפשרותנו להעשיר את פעילותם של הסטודנטים שלנו,בפעילות ייחודית מסוג זה".

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |