tehuda

20 מרץ 2012

הוועד המנהל בחר בעמוס שפירא לתפקיד נשיא האוניברסיטה

הוועד המנהל בחר בעמוס שפירא לתפקיד הנשיא הבא של האוניברסיטה והוא יחליף בתפקיד את פרופ' אהרון בן-זאב שיסיים  את תפקידו לאחר שתי כהונות. המינוי יובא לאשרור חבר הנאמנים של האוניברסיטה, שיתכנס בראשית חודש יוני ובמידה והמינוי יאושרר, שפירא יחל את תפקידו בתחילת שנת הלימודים תשע"ג.

בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה אישרו חברי הוועד המנהל את המלצת ועדת החיפוש, לבחור בשפירא לתפקיד נשיא האוניברסיטה. שפירא יחל את תפקידו בחודש אוקטובר הקרוב, עם תחילת שנת הלימודים תשע"ג והוא למעשה יסגור מעגל אקדמי: את התואר הראשון שלו בכלכלה הוא סיים בראשית שנות ה-80 באוניברסיטת חיפה ועבודתו הראשונה הייתה בתור עוזר הוראה בחוג לכלכלה. "אני גאה לשוב לאוניברסיטה שבה עשיתי את צעדי הראשונים ושנתנה לי את התשתית הכל כך חשובה להצלחה - הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אנושית. אוניברסיטת חיפה העניקה לי היום זכות גדולה - לתרום מניסיוני ויכולתי לחינוך וההשכלה של הדור הצעיר ואני מודה לחברי הוועד המנהל על האמון שנתנו בי", אמר שפירא.

בנוסף לתואר הראשון בכלכלה לשפירא גם תואר שני בניהול תעשייתי של הטכניון. הוא היה מנכ"ל חוגלה, מנכ"ל אל-על ובתפקידו האחרון היה מנכ"ל סלקום. משנת 2008 מכהן שפירא כנשיא אגודת הידידים של אוניברסיטת תל-אביב (תפקיד אותו יעזוב עם המינוי לנשיא האוניברסיטה), בה הוביל את "אמנת המעסיקים למען החינוך האקדמי" - אמנה עליה חתמו 300 חברות מהמובילות במשק שקראה להעסקה של בוגרי מדעי הרוח ומדעים מדויקים במגזר העסקי. שפירא גם עסק רבות בשנים האחרונות בהגברת המודעות בקרב קובעי דעת הקהל לתופעת "בריחת המוחות" מהאקדמיה הישראלית.

"אנחנו שמחים על הבחירה ובטוחים שעמוס שפירא ימשיך ויקדם את אוניברסיטת חיפה לעבר היעד המרכזי שלה - המצוינות האקדמית. יכולות הניהול המוכחות שלו, יחד עם התשוקה שהוא מראה לנושא החינוך וההשכלה הגבוהה, הם המתכון הנכון להצלחה של כולנו", אמר יו"ר הוועד המנהל עמי אילון.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |