tehuda

28 מרץ 2012

דיבורים - לא מעשים

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 16:10 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

כולם מדברים על המחאה החברתית - אך כמעט אף ארגון במגזר הציבורי או הפרטי לא עושה דבר בפועל. זו התמונה שעולה מסקר חדש של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי שבחן את השפעת המחאה החברתית על ארגונים במגזר הפרטי והציבורי והוצג בכנס השנתי של המרכז. "אם רצינו לדעת מדוע אצלנו מחירי מוצרים, דיור ויוקר המחייה גבוהים יחסית, השינוי המועט כל כך שעברו ארגונים מכל המגזרים מעיד על כך שהם לא הפנימו מאום בעקבות המחאה החברתית", אמר פרופ' יצחק הרפז, ראש המרכז והדיקן ללימודים מתקדמים.

בסקר שנערך לקראת הכנס בנושא "השלכות המחאה החברתית על ארגונים וניהולם" השתתפו עובדים מ-187 ארגונים מהמגזר הציבורי והפרטי במגוון תחומים: שרותים, היי-טק, חינוך, בנייה, תעשייה וייצור. העובדים הגיעו מכלל שדרת המוסד (החל מעובדם זוטרים ועד להנהלה) והם נשאלו לגבי שינויים שביצע ארגונם בהקשרים של המחאה החברתית בפרט או בהקשרים חברתיים בכלל.

לדבריו של פרופ' הרפז, העובדה שהמחאה התרחשה רק בקיץ האחרון והייתה בעלת עוצמה ציבורית רבה הביאה אותו להניח כי חלק ניכר מהארגונים ינסה להיערך להשלכות שלה. המציאות, כאמור, הראתה תמונה אחרת. במרבית הארגונים לא הוקם גוף שאמור לטפל באופן ספציפי בהשלכות של המחאה החברתית: בקרב מעל ל-90% מהארגונים מכלל התחומים (מלבד שירותים ציבוריים) לא קיים כלל גוף כזה או קיים גוף שעוסק רק לעיתים רחוקות בנושא, כשבתחום השירותים הציבוריים ל82% מהארגונים אין כלל גוף כזה או קיים גוף שעוסק בנושא רק לעיתים רחוקות.

רק חמישה אחוזים מכלל העובדים חשו בצורה משמעותית כי ארגונם ביצע פעילויות חדשות בעקבות המחאה החברתית, ואחוז דומה של עובדים חשו שנושא המחויבות החברתית הפך להיות חלק מסדר יומו של הארגון. רק 8% מהעובדים מכלל הארגונים חשו כי המנהל מעודד אותם יותר מבעבר להשתתף בפעילויות למען הקהילה.

60% מהעובדים ענו כי הארגון שלהם לא ערוך כלל להתמודד עם ההשלכות של המחאה החברתית על פעילותו, עוד 26% מהעובדים אמרו כי יש מחשבות, אך אין מהלך מסודר ורק 3% מהעובדים חשו כי הוטמעו תוכניות מעשיות בארגונם על מנת להתמודד עם השלכות המחאה. אל מול הפעילות הדלה בפועל, 65% מהעובדים סברו כי הארגון שלהם יכול לתרום לנושאים הקשורים למחאה החברתית.

"על פי הפעילות המועטה כל כך של הארגונים, ניתן לחשוב שהמחאה החברתית התרחשה לפני שנות דור. מכיוון שיש דברים רבים אותם ניתן לשנות ברמה החברתית - וכל כך מעט נעשה - אני מעריך שהמחאה שוב תיפרוץ בקרוב. אופתע אם הקיץ יהיה שקט", סיכם פרופ' הרפז.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |