tehuda

28 מרץ 2012

מוניטין בינלאומי

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 16:23 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה, עמוד הבית

סמינר ייחודי לדוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים תלמידי חו"ל התקיים בשבועות האחרונים במרכז אדמונד,י, ספרא לחקר המוח בלקויות למידה. הסמינר עסק באספקטים תיאורטים ומחקריים הקשורים לנוירוביולוגיה, נוירו פסיכולוגיה ולינגואסטיקה של לקויי למידה. המשתתפים התנסו גם באספקטים הדיאגנוסטים- טיפוליים של לקויי למידה, כשההרצאות ניתנו על ידי כל חברי החוג ללקויות למידה שבפקולטה לחינוך.

המשתתפים הגיעו מאוניברסיטאות באירופה, ארה"ב, עזה ומזרח ירושלים והם סיימו את הסמינר בהצגה של הפרויקטים שלהם. "הסמינר מעיד על שמו של המרכז, של החוג ושל האוניברסיטה בתחום לקויות הלמידה. אנחנו גאים על האפשרות שניתנה לנו לתרום מהידע שלנו לסטודנטים מרחבי העולם", אמרה פרופ' צביה ברזניץ, ראש המרכז.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |