tehuda

01 אפר' 2012

נהיגה ירוקה

נהגי אוטובוס שעברו קורס בן שבוע בנושא נהיגה חסכונית הורידו בין 5%-7% מצריכת הדלק שלהם, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "הערך הכלכלי של חמישה אחוזים במערך התחבורה הציבורי בישראל יכול להגיע למיליוני שקלים. הערך הסביבתי הוא חסכון של אלפי ליטרים של בנזין שנשרפים ומשתחררים לאוויר, וכל זה אל מול השקעה קטנה מאוד יחסית", אמר פרופ' בוריס פורטנוב, אחד מעורכי המחקר.

צריכת דלק על ידי רכבים מהווה כמעט ממחצית צריכת הדלק הכלל עולמית וגם בישראל, כמו במדינות מפותחות אחרות, פליטת CO2 מרכבים מהווה כ-20% מכלל פליטת ה-CO2 לאטמוספרה. המחקר הנוכחי, אותו ערכו יחד עם פרופ' פורטנוב גם ד"ר שלמה הראלי ותלמיד המחקר סאלים סאעדיה, ביקש לבדוק האם נהגים שילמדו "נהיגה ירוקה" יחסכו בצריכת דלק. כמו כן, ביקש המחקר לבחון האם שיטה של תגמול כספי לנהגים שיקטינו את צריכת הדלק תהייה יעילה יותר או פחות מחינוך לנהיגה ירוקה.

במחקר השתתפו 80 נהגים של "אגד" משתי תחנות מרכזיות בחיפה בגיל ממוצע של 52.5 ובעלי וותק ממוצע של 28.5 שנים, כשצריכת הדלק שלהם נמדדה במשך 20 ימי עבודה. לאחר מכן חולקו הנהגים לארבע קבוצות: קבוצה שעברה הכשרה במשך שבוע לנהיגה ירוקה; קבוצה שלא עברה הכשרה ולנהגים הוצע תמריץ כספי עבור כל ליטר שיקטינו יחסית לנהיגה הרגילה שלהם; קבוצה שעברה את ההכשרה וגם הוצע לה תגמול כספי על חסכון; קבוצת ביקורת שלא עברה הכשרה ולא הוצע לה תגמול. בתום ההכשרה נבדקה שוב צריכת הדלק של הנהגים. המחקר נערך בחודשים אוקטובר-פברואר, חודשים שבהם אין כמעט שימוש במיזוג האוויר וכל האוטובוסים נמצאו תקינים מבחינה מכנית.

מהממצאים עולה כי הקבוצה שעברה הכשרה ותוגמלה שיפרה את צריכת הדלק שלה בכ-7%, הקבוצה שעברה הכשרה בלבד הקטינה את צריכת הדלק בכ-5.5% והקבוצה שרק תוגמלה הקטינה את צריכת הדלק ב-5%. קבוצת הביקורת לא שינתה את צריכת הדלק שלה כלל. לדברי החוקרים, ההבדלים בהקטנת צריכת הדלק בין שלושת הקבוצות הם קטנים ולמעשה בלתי מובהקים, כך שניתן לומר ששלושת הקבוצות הפחיתו את צריכת הדלק שלהם במידה שווה.

עוד הסבירו החוקרים כי חוסר ההבדלים מעידים על כך שייתכן ונהגי אגד כבר מוכשרים היטב בנהיגה ירוקה, וברגע שהיה להם תמריץ הם מקסמו כולם את החיסכון בדלק - המחקר הנוכחי הראה שהתמריץ לא חייב להיות כספי וגם רענון של כללי הנהיגה הירוקה מתפקד בתור תמריץ מוטיבציה. "ככל הנראה, ההכשרה לא לימדה אותם כיצד לחסוך בדלק אלא הזכירה להם עד כמה חיסכון בדלק הוא חשוב וזה מה ששימש כתמריץ", ציינו החוקרים.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |