tehuda

19 אפר' 2012

החיים במחנה ההשמדה בתמונות

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 9:14 קטגוריות: עמוד הבית

הצייר והאמן נחום בנדל, ניצול מחנה ההשמדה אושוויץ, הנציח לאורך השנים את זכרונותיו מתקופת השואה בציוריו ויצירותיו. יצירותיו הוצגו בתערוכות שונות, בארץ ובגרמניה, בין היתר באתר הזיכרון במחנה בוכנוואלד וכעת ניתן לצפות ביצירותיו, המתארות את החיים בעיירה שבה גדל, את שגרת החיים האכזרית במחנה ההשמדה אושוויץ ואת עבודות הכפייה בהן עבד בהיותו במחנה הריכוז בוכנוואלד באוסף הדיגיטאלי שבספרייה.

בטקס שהתקיים באוניברסיטה לפני שנתיים נערך מפגש מרגש בין בנדל לבין ניצולת אושוויץ מרים יהב.

כיום מר בנדל גמלאי פעיל, המתגורר בקריית חיים וממשיך לצייר. מר בנדל תרם עשרות מיצירותיו ליד ושם בירושלים, לאתר הזיכרון למחנה בוכנוואלד ולאתר הזיכרון ליהודי אירופה שנרצחו בשואה (ברלין). אוסף דיגיטלי זה מתעד את עיירת הולדתו, מאורעות השואה, שירותו בצבא בעת הקמת המדינה ועבודתו בסולל בונה. מלבד הרישומים האוסף כולל צילומים ומסמכים אישיים. צוות הספריה מבקש להודות רוני קניגסברג שיצר קשר עם מר נחום בנדל ועזר בזיהויים.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |