tehuda

24 אפר' 2012

התמודדות עם השכול

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 14:19 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

מאפייני אישיות של הורים שכולים בתחום הנקרא 'סגנון התקשרות' משפיע על יכולת ההתמודדות של אותם ההורים עם אובדנם, כך עולה ממחקר שנערך על ידי ד"ר איתי אדרס מהחוג לפסיכולוגיה והמרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי, פרופ' שמשון רובין ראש המרכז ופרופ' בנימין בית-הלחמי, מהחוג לפסיכולוגיה. "האתגר לחברה ולאנשי מקצוע, כמו לשכולים עצמם, הוא למצוא את הדרכים שיביאו להקלה בהתמודדות עם המציאות של אובדנם והשינויים בחייהם", אמר פרופ' רובין.

לדבריו של פרופ' רובין, אבדן ילד הוא אחד האירועים הטראומתיים ביותר שהורים יכולים לחוות במהלך חייהם. במסגרת המחקר החדש ביקשו החוקרים לבחון ולזהות מאפיינים אישיותיים וקשרים לאנשים קרובים שיכולים להקל על האובדן, השכול ואופן ההתמודדות איתו. במסגרת המחקר השתתפו 126 הורים שכולים, שאיבדו ילד בוגר ועוד 62 הורים שאינם שכולים, ששימשו כקבוצת ביקורת. מהממצאים עולה כי לסגנון ההתקשרות של ההורה עם סביבתו יש השפעה משמעותית על יכולת ההתמודדות: הורים שנוטים לרמה נמוכה יחסית של יכולת לסמוך על עצמם ועל אחרים, נמצאו כבעלי ההתמודדות הקשה ביותר עם האובדן, בעוד שהורים שגילו פתיחות לעצמם ולאחרים, הראו בחלוף השנים, התמודדות עם חיי היום יום שדומה לאלו של הורים שלא אבדו ילדים כלל.

לדברי החוקרים, במחקר בלטו הבדלי מגדר כך שאימהות שכולות דיווחו על התמודדות פחות טובה עם האובדן בהשוואה לאבות שכולים. כשנבחן טיב מערכת היחסים בין בני הזוג השכולים, נמצא שבני זוג בעלי שביעות רצון גבוהה מהזוגיות הקיימת, גילו התמודדות טובה יותר עם האובדן. "חשוב להדגיש שכ-30% מההורים השכולים במחקר, דיווחו שהבעיה בקשר הזוגי שלהם קשורה לאופן ההתמודדות עם האובדן", ציינו החוקרים.

"המחקר שלנו ממחיש פרדוקס מסוים בכך שאנשים הפתוחים ביותר לתמיכה ועזרה בעקבות אובדן, הם בעלי סגנון התקשרות בטוחה, כך שממילא הם בעלי מידת חוסן הנפשי העוזרת להם עם התמודדותם. עבור אנשים עם סגנון התקשרות נורמאלית שאינם כה פתוחים ובטוחים, יש גם קושי לקבל חלק מהתמיכה והעזרה הנמצאת בתוך מעגלי המשפחה, החברים ובעלי המקצוע, למרות שהם יכולים דווקא להיעזר בהם. אובדן ילד וכל קרוב הוא דבר קשה, והשאלה איך לעשות את המעבר למציאות החדשה ללא הנפטר עלי אדמות, קשה לכולם, אבל מסלול ההתמודדות עשוי להיות קשה, ארוך ומסובך יותר, לחלק מאיתנו. האתגר לחברה ולאנשי מקצוע, כמו לשכולים עצמם, הוא למצוא את הדרכים שיביאו להקלה בהתמודדות עם המציאות של אובדנם והשינויים בחייהם", אמר פרופ' רובין.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |