tehuda

29 אפר' 2012

רוח החינוך

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 13:36 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה, עמוד הבית

"רוח החינוך" - תכנית חדשה לתואר ראשון בחינוך ובמדעי הרוח עם תעודת הוראה בשלוש שנים - הושקה באוניברסיטה. התכנית תחל לפעול בשנת הלימודים האקדמיים הקרובה (תשע"ג) והיא תאפשר את קליטתם של מועמדים בולטים להוראה באוניברסיטה.

ראשי התכנית, פרופ' גרשון גליל מהפקולטה למדעי הרוח וד"ר אריה קיזל מהפקולטה לחינוך ציינו כי מטרתה של התכנית החדשה לאפשר למועמדים המעוניינים ללמוד תואר דו-חוגי עם תעודת הוראה בשלוש שנים להשתלב באוניברסיטה תוך שימת דגש על רמה אקדמית גבוהה, הן בלימודי התואר הראשון והן בלימודי ההוראה והחינוך.

ייחודה של התכנית בכך שהיא מאפשרת לבוגריה לקבל תואר ראשון (B.A) ותעודת הוראה במסגרת שתי הפקולטות בשלוש שנים ובמהלך תקופה זו יבצעו הסטודנטים גם את אימוניהם בהוראה במסגרת בתי ספר התיכוניים העובדים עם האוניברסיטה (ובהם גם "ליאו-בק", "חוגים", ו"תיכון עירוני א'" בחיפה, וכן גם בית הספר "כרמל זבולון" בקיבוץ יגור ובתי ספר נוספים במגזר הערבי). במסגרת זו יקיימו הסטודנטים מפגש קבוצתי, יום בשבוע (החל משנת לימודיהם השנייה), בו יצפו בשיעורים של מורים ותיקים, יקיימו שיח קבוצתי ערני סביב תכני ההוראה, יכירו את העבודה החינוכית ויתנסו בהעברת שיעורים בתחומי הדעת.

"המטרה היא שהמועמדים ל'רוח החינוך', יהיו צעירים המוכנים להשקיע בלימודיהם, בעלי תחושת שליחות בתחום מדעי הרוח והחינוך, שיראו בהוראה אתגר, ויובילו בעתיד את מערכת החינוך. אוניברסיטת חיפה היא המקום הנכון לעשות זאת. בקמפוס אנו מקיימים מסגרות דיון המאפשרות לקבוצות הסטודנטים לפתח את עצמם באופן אישי ואקדמי, ולנהל דו-שיח מעניין ומקדם בינם לבין עצמם", ציינו ראשי התוכנית.

מרכזת התכנית, רות רודג', הדגישה שהסטודנטים שיתקבלו לתכנית ייהנו מיחס אישי ומלווי צמוד מההרשמה ועד לקבלת התואר, גם ממנה וגם מראשי התכנית: "נסיר מדרכם של הסטודנטים את כל המכשולים הבירוקרטיים, מבלי להתפשר על הרמה האקדמית", אמרה.

בתכנית "רוח החינוך" ניתן ללמוד תואר ראשון באחד מ-16 התחומים הבאים בפקולטה למדעי הרוח: אמנות-יצירה; אנגלית; ארכיאולוגיה; היסטוריה כללית; היסטוריה של המזרח התיכון; היסטוריה של עם ישראל; ערבית; ספרות עברית והשוואתית (מגמת ספרות עברית או עברית - שפה שנייה); לימודי אסיה (הוראת סינית); לימודי ארץ ישראל (מגמת של"ח וידיעת הארץ או היסטוריה); לשון עברית; מוסיקה; מחשבת ישראל; מקרא; תולדות האמנות ותיאטרון.

הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, שבמסגרתה תתקיים תכנית "רוח החינוך", בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, היא בעלת שם בינלאומי בהכשרת מורים. האוניברסיטה מכשירה מאות מורים לבית הספר העל-יסודיים מדי שנה בשנה, ותורמת רבות למערכת החינוך, הן במסגרות ייחודיות ובהן תכנית "חותם", והן בתוכניות נוספות להכשרת מנהלים.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |