tehuda

30 אפר' 2012

ד"ר כבוד לשופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן

האוניברסיטה תעניק תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד לשופט בית המשפט העליון השופט סלים ג'ובראן במסגרת אירועי חבר הנאמנים ה-40 שיתקיימו ב-3-5 ליוני. כבוד השופט ג'ובראן יקבל את התואר בהוקרה על פעילותו המשפטית רבת השנים ועל פעילותו החברתית לקירוב בין יהודים וערבים וליצירת מדינה וחברה טובה וצודקת יותר. את כבוד השופט ג'ובראן ילוו לקבלת התואר נשיא בית המשפט העליון כבוד השופט אשר גרוניס ומבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס.

לשופט ג'ובראן ולאוניברסיטה קשר ארוך שנים: השופט ג'ובראן היה חבר הנהלת המרכז היהודי-ערבי של האוניברסיטה וחבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה. כמו כן, הוא משמש כנשיא אגודת ידידי הפקולטה למשפטים ובעבר אף הרצה בפקולטה בקורסים בסדר דין פלילי ובהוצאה לפועל.

נשיא האוניברסיטה פרופ' אהרון בן-זאב ציין את יכולתו של כבוד השופט ג'ובראן לתת מקום של כבוד לנושאים חברתיים בפסיקותיו, כמו גם להגן על קבוצות חלשות בחברה הישראלית. "מעורבותך הרבה בפעילות ציבורית, ומחויבותך למען  דו קיום וצדק חברתי זוכים להערכה רבה. בכך אתה מייצג את המיטב שבחברה הישראלית וראוי לאות הכבוד הגבוה ביותר שהאוניברסיטה מעניקה - דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד", אמר.

השופט ג'ובראן נולד בשנת 1947במושבה הגרמנית בחיפה, בן למשפחה ערבית-נוצרית. בשנת 1982 החל ג'ובראן את הקריירה השיפוטית שלו, כשהתמנה לכהונת שופט בבית משפט השלום בחיפה. בשנת 1993 הוא נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי ובשנת 2003 התמנה במינוי זמני לבית המשפט העליון. במאי 2004 מונה ג'ובראן למינוי של קבע בבית המשפט העליון - השופט הערבי הראשון שזכה במינוי. במקביל לפעילותו בזירה המשפטית, פעל השופט ג'ובראן לאורך השנים גם בזירה הציבורית, בעיקר בקירוב לבבות בין יהודים וערבים. הוא היה ממייסדי "בית קדם", מרכז תרבות ערבי-יהודי, חבר ההנהלה הציבורית של עמותת "בית הגפן" והמרכז הערבי-יהודי בחיפה. לאור פעילות זו הוא קיבל את פרס "הלורד מרקס זיו" עבור יוזמה לשיפור היחסים בין יהודים וערבים בישראל. בנוסף, הוא היה נגיד בתנועת "רוטרי ישראל", יושב ראש "קרן צלטנר" למחקר משפטי, של תנועת "רוטרי ישראל" ונציג תנועת "רוטרי ישראל" למועצה המחוקקת של תנועת "רוטרי" הבינלאומית שנערכה בשנת 1998 בהודו.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |