tehuda

19 יוני 2012

יזמות צעירה

"לא הייתה אלטרנטיבה, המחירים של כולן אותו דבר, יש כאן מונופול של שלוש חברות המתנהלות כמו גוף אחד, לא היה מחיר אחד לכולם, והיו הפתעות אחרי תקופה" כךאמר מיכאל גולן, מנכ"ל 'גולן טלקום' בהרצאה בפני סטודנטים של האוניברסיטה. הרצאתו של גולן, שנערכה בחסות אגודת הידידים הישראלית של האוניברסיטה ובשיתוף אגודת הסטודנטים, הייתה בנושא יזמות. בהתייחסו למצב בתחום הסלולר לפני כניסתה של "גולן טלקום" לשוק עם תמחור אחיד אמר, "שמתם לב שבפרסום לא דיברו על מחיר, אלא על טכנולוגיה. דיברו על אלמנטים של המותג, שירות, מבצעים שיווקים, פסטיבלים ואומנים שונים שמגיעים בחסותם, אבל אף פעם לא דיברו על המחיר. החברות הקיימות לא יכולות לדבר על המחיר כשלכל לקוח יש מחיר אחר בגלל מחלקת השימור שנלחמת על הלקוחות". לדבריו, ב"גולן טלקום" מדברים רק על מחיר, היות ואין תכניות שונות, אין מערך שיווק מנופח, אין מחלקת שימור לקוחות ואין מחירים "נסתרים" לדבריו. "הדבר מוביל לחיסכון שאותו החברה יכולה להביא לצרכן בדמות מחיר Fix אחיד", ציין. גולן התייחס לקשיים בהם נתקל מאז כניסתה של "גולן טלקום" לשוק הישראלי, "התחלנו ב-14 במאי. זה התחיל מאד יפה, אבל קיבלנו את כל המכות שאפשר, גם מתחת לחגורה: היו ניסיונות לתקוף את האתר שלנו - מעל 150 תקיפות ביום, כולל הפצת שמועות על היות האתר שלנו לא מאובטח. בנוסף, היה גם לחץ על הספקים שלנו שלא לעבוד איתנו". גולן הבטיח שהחברה מוכנה עם תרחישים נוספים ודרכי פעולה רבות לאור הקשיים השונים שעוד צפויים לחברה בעתיד, "ניתן לשער שהחברות הוותיקות לא תורידנה את המחיר בגלל שזה יצייר אותן כמי שגנבו את הציבור במשך שנים. לכן אנחנו לא רואים את ירידת המחיר המצופה מהחברות הללו לרמת המחיר של 99 ₪". בהתייחס לביקורת שנשמעה על שירות הלקוחות שלו אמר גולן, "אני מודע לזה שקשה להשיג אותנו בטלפון, חסרים לנו בין 100 ל-150 נציגי שירות, אבל אנחנו מגייסים בימים אלו את הנציגים הטובים ביותר, מדריכים אותם כדי להיות חברה מובילה" באשר לשיפורים הצפויים באתר בזמן הקרוב, אמר, "אנחנו רוצים להקים מערכת צ'אט מקוון תוך כדי גלישה באתר". כשנשאל מהקהל על מידת התמיכה שלה הוא זוכה מהמדינה השיב, "מלבד הכלים שיש למכרז להציע וקיומן של הוראות משרד התקשורת בכל הקשור לנדידה הפנים ארצית המאפשרת את פעילותה של 'גולן', אנחנו לא מקבלים תמיכה כלכלית נוספת מהממשלה. עליתי מתוך אידיאולוגיה. אני שמח להיות פה ואני שמח לדעת שהמדינה נותנת את האפשרות להתחרות, שהאנשים כאן יזמים. כל מה שאני עושה, אני בוחר לעשות כי אני חי פה ולכן אני רוצה לפתח פה את התעשייה". לסיום, התייחס גולן גם למכרז העתידי לטלוויזיה הרב-ערוצית, "אני מאד רוצה לקחת חלק במכרז שכזה אבל החברה עדיין צעירה מדיי ומעוניינת להתמקד בשלב זה בתחום הסלולאר, כדי לשפר מאד את הקיים". בתמונה למעלה (מימין): שירה בן אור, מנכ"ל אגודת הידידים הישראלית, מיכאל גולן, נשיא האונבירסיטה פרופ' אהרון בן-זאב.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |