tehuda

01 נוב' 2012

משלחת של רקטורים מאוניברסיטאות באירופה ביקרה באוניברסיטה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 10:33 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה, עמוד הבית

משלחת של רקטורים מאוניברסיטאות מרחבי אירופה התארחה במהלך השבוע בקמפוס, במטרה לחזק את הקשרים האקדמיים הבינלאומיים, "אוניברסיטת חיפה ממשיכה לחזק את הפן הבינלאומי שלה ואני בטוח שהביקור הנוכחי יניב שיתופי פעולה מחקריים רבים", אמר רקטור האוניברסיטה פרופ' דוד פרג'י.

בראש משלחת הרקטורים עמד פרופ' ג'וזף מיפסוד נשיאה לשעבר של - Euro-Mediterranean University והם התחילו את הביקור בישיבה חגיגית בראשות פרופ' פרג'י. בהמשך נפגשו האורחים עם חברי הסגל מבית הספר לביטחון לאומי, דיקני פקולטות, חברי סגל ממדעי הרוח, החברה, רווחה ובריאות, ומשפטים, כשהביקור הסתיים בכינון קשרים בין האוניברסיטאות ובהסכמה למפגשים עתידיים בנושא. עם  UNIVERSITY OF EAST ANGLIAנחתם הסכם לשיתוף פעולה כבר במהלך הביקור.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |