tehuda

05 ינו' 2009

נאמנות של עיתונאים

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 15:59 קטגוריות: האוניברסיטה בתקשורת

פרופ' גבי וימן05.01.2009, ynet: פרופ' גבי וימן מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה: "מבחנה הקשה ביותר של תקשורת בחברה דמוקרטית הוא בעיתות חירום ומלחמה, עת מופעלים ביתר שאת מנגנוני השליטה והתמרון של התקשורת ובכלל זה צנזורה, 'תקשורת מגוייסת', דיסאינפורמציה ועוד. גם העיתונאים עצמם נקלעים לדילמות קשות בהן מתעמתות נאמנויות פרופסיונאליות עם נאמנויות לאומיות, שליחות עיתונאית מול פטריוטיזם".

לכתבה המלאה ב- ynet

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |