tehuda

11 דצמ' 2012

57% מהציבור הערבי תומך בכניסת המפלגות הערביות לקואליציה ממשלתית

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 10:03 קטגוריות: הודעות לעיתונות, עמוד הבית

57% מהציבור הערבי תומך בכניסת המפלגות הערביות לקואליציה ממשלתית, כך עולה שהוצג בכנס בנושא דפוסי ההשתתפות הפוליטית של ערביי ישראל שהתקיים בבית הספר למדעי המדינה. "הנתונים מעידים על דאגה עמוקה מהמצב החברתי והכלכלי הפנימי בחברה הערבית פנימה", אמר ד"ר אסאד גאנם מבית הספר למדעי המדינה, אחד ממארגני הכנס.

הסקר הנוכחי נערך על ידי מכון סטאט-נט, בהזמנת העמותה לקידום הדמוקרטיה בחברה הערבית בשיתוף בית הספר למדעי המדינה, והוא התקיים בסוף חודש נובמבר בקרב מדגם ארצי מייצג שכלל 455 נשאלים במטרה לבדוק את דפוסי ההצבעה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, לקראת הבחירות הקרובות.

מהממצאים עולה כי בדומה למצב בחברה היהודית, כמחצית מהמשיבים ענו כי לא יגיעו כלל להצביע, כש-28% הצביעו על היעדר רשימה מתאימה כסיבה שבגללה לא יצביעו. עוד בהקשר זה: 76% מהציבור הערבי תומך בהקמת רשימה ערבית משותפת.

לדבריו של ד"ר אסעד גאנם מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, ממארגני הכנס, אחת המגמות שעולות לאורך השאלות היא רמת האמון הנמוכה של הציבור הערבי - הן כלפי מוסדות ממלכתיים והן כלפי מוסדות ערביים. כך, 73% הביעו אמון מועט או חוסר אמון מוחלט בוועדת המעקב של ערביי ישראל ושני שליש הביעו אמון מועט או חוסר אמון מוחלט במפלגות הערביות. כ-80% הביעו רמות אמון נמוכות או הביעו חוסר אמון מוחלט בכנסת ובממשלה.

עוד עולה כי הדאגות העיקריות בקרב האוכלוסייה הערבית הן בנושאים חברתיים: כ-50% הביעו דאגה מסוגיות כמו מצב האבטלה, מצוקת הדיור, מצב מערכת החינוך ומערכת הבריאות. כרבע מהמשיבים הביעו דאגה מנושאי שיוויון דוגמת אופייה היהודי של המדינה ואי השוויון בין ערבים ויהודים. 18% הביעו דאגה מרמת האלימות בישובים הערביים ורק 8% מודאגים במיוחד ממצב היחסים בין ישראל והעם הפלסטיני.

"הנתונים מראים שהציבור הערבי מאוכזב מהמצב הפוליטי שבו הוא נתון, כולל אכזבה עמוקה מרמת הפעילות הפוליטית בקרבו. כן הנתונים מעידים על דאגה עמוקה מהמצב החברתי והכלכלי הפנימי בחברה הערבית פנימה ועל העניין המועט בסכסוך הכללי בין ישראל והתנועה הלאומית הפלסטינית", אמר ד"ר גאנם. לדעתו, הדבר מהווה תגובה להעמקת מצוקותיו של הציבור והיעדר טיפול הולם בבעיות הפנימיות מצד אחד, וירידת העניין בפתרון הבעיה הפלסטינית עקב היעדר ההתקדמות באפיק זה, מצד שני.

הכנס "דפוסי הצבעה והשתתפות פוליטית בחברה הערבית - לקראת הבחירות לכנסת ה-19" יתקיים ביום ב', ה-10.12.12 במצפור רבין, אוניברסיטת חיפה, בין השעות 12:45-19:30. הנכם מוזמנים להשתתף בכנס.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |