tehuda

06 מרץ 2013

פורום מפקדי חיל הים ביקר באוניברסיטה

מפקדי חיל הים, כולל מפקד חיל הים הנוכחי האלוף רם רוטברג, ביקרו באוניברסיטה, שם קיימו דיון בשיתוף חוקרי בית הספר למדעי הים והמרכז הישראלי לחקר הים התיכון באוניברסיטת חיפה בנושא "הים כנכס אסטרטגי של מדינת ישראל". "חקר הים הוא מקור גאווה עצום של האוניברסיטה והעובדה שאנחנו מובילים קונסורציום של מיטב האוניברסיטאות בארץ בהובלת המרכז הישראלי לחקר הים התיכון היא תעודת כבוד לאוניברסיטה", אמר נשיא האוניברסיטה עמוס שפירא.

לפני הדיון התקיימה פגישה בין האלוף רוטברג ונשיא האוניברסיטה, יחד עם הרקטור פרופ' דוד פרג'י וסגן הנשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים עמוס גבר, בה דנו על שיתופי פעולה אפשריים בין חיל הים לבין המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, קונסורציום של 6 אוניברסיטאות ושני מכוני מחקר בהובלת האוניברסיטה. השניים אף דנו בלימודים האקדמיים של צוערי קורס חובלים שמתקיימים באוניברסיטה ושפירא הבטיח לאלוף רוטברג כי האוניברסיטה תמשיך לספק את כל הצרכים האקדמיים של חניכי הקורס היוקרתי.

במהלך הדיון הציג פרופ' צבי בן-אברהם, ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון את הייחודיות של הים התיכון ואת כיווני המחקר העתידיים בהם יעסוק המרכז."למדינת ישראל יש צורך אסטרטגי ראשון במעלה להקים מכון לאסטרטגיה ימית, שישרטט כיצד תראה האסטרטגיה הימית של ישראל בעוד 10 שנים וגם בעוד 40 שנים", אמר מפקד חיל הים לשעבר האלוף (מיל) עמי אילון, יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטה, כשכל חבריו לפורום, כולל האלוף הנוכחי, הסכימו עם דבריו.

במפגש באוניברסיטה, אותו יזם אילון בשיתוף סגן הנשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים עמוס גבר, נכחו האלוף רם רוטברג, האלוף (מיל) עמי אילון, האלוף (מיל) מיכה רם, האלוף (מיל אברהם בן שושן), האלוף (מיל) אלכס טל, האלוף (מיל) שלמה אראל, האלוף (מיל) דודו בן בעש"ט, האלוף (מיל) דב שפיר.

האלופים אלי מרום, ידידיה יערי וזאב אלמוג התנצלו על כך שלא יכלו להגיע לפורום מסיבות אישיות.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |