tehuda

16 יוני 2013

בונים "עתיד" טוב יותר לשלטון המקומי בישראל עם עמותת "עתידים" בפרויקט ייחודי מסוגו

לראשונה בישראל, אוניברסיטת חיפה בשיתוף עמותת "עתידים" תכשיר את צוערי פרויקט "עתידים-צוערים לשלטון המקומי" לתואר שני. לבוגרי התוכנית, שמכשירה כוח אדם איכותי ומצטיין לשלטון המקומי, מובטחת משרת ניהול למשך 4 שנים לפחות באחת מהרשויות המקומיות. רק 25 נבחרים יצטרפו לתוכנית האקסקלוסיבית, לה שותפים גם משרד הפנים ומשרד האוצר, כשההרשמה למחזור הלימודים כבר החלה.

בשנים האחרונות נמצא השלטון המקומי במשבר, שנובע בין היתר בגלל מחסור בכוח אדם איכותי. לדבריו של ד"ר איתי בארי מבית הספר למדעי המדינה של אוניברסיטת חיפה, שעומד בראש הפרויקט המשותף, השירות בשלטון המקומי הוא פרופסיה לכל דבר ויש צורך בידע חדש וממוקד, בדומה למשרות ניהול בתחומים אחרים. תכנית ייחודית זו תיתן מענה לצורך בכוח אדם  מקצועי, "הכוונה שלנו היא להכשיר דור חדש ומצוין, שישלח לשלטון המקומי, ויהיה שותף לניהולו בצורה מודרנית, מקצועית וישרה. אנחנו רוצים ליצור מומחים לשלטון המקומי", אמר.

25 המצטיינים שיבחרו בסופו של דבר להיות חלק מהתוכנית יזכו למלגת לימודים מלאה, מלגת מחייה והטבות נוספות. בסיום הלימודים, כאמור, מובטחת לבוגרים עבודה ניהולית באחת מהרשויות המקומיות לארבע שנים לפחות. כדי לפתח מומחיות בשדה השלטון המקומי, יעברו הסטודנטים מגוון של קורסים בתחומי השלטון המקומי, החל מתכנון אסטרטגי עירוני, דרך אקולוגיה ואיכות סביבה, היבטים משפטיים בשלטון המקומי וכמובן, פוליטיקה עירונית ותקצוב מוניציפאלי. במקביל, יזכו הסטודנטים בהכשרה חוץ אקדמית עשירה ואיכותית הכוללת פגישות עם מקבלי החלטות, פיתוח כישורי מנהיגות, סיורים לימודים בארץ ובחו"ל ועוד.

גולת הכותרת של ההכשרה המעשית תהייה פרקטיקום במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות, שיאפשר לסטודנטים התנסויות בתפקידים ניהוליים כמעצבי מדיניות כבר במהלך התואר.

עמוס שפירא, נשיא אוניברסיטת חיפה, בירך גם הוא על הקמת התוכנית, "תוכנית עתידים היוקרתית שנפתחה באוניברסיטה היא הוכחה נוספת למצוינות האקדמית של אוניברסיטת חיפה. בתור אוניברסיטת המחקר המובילה בצפון, שאחד מהייעודים המרכזיים שלה הוא חיזוק אזור הצפון, אני שמח שהתוכנית תחזק את איכות השלטון המקומי באזור זה ואני כמובן גאה על כך שאוניברסיטת חיפה לוקחת בה חלק".

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |