tehuda

20 יוני 2013

האם אתם יודעים להשיב על השאלה: מדוע אתם צופים בתכנית ריאליטי?

מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה:אנשים צופים בריאליטי מתוך הנאה חיובית ולא בגלל ההנאה לראות את המתמודדים מושפלים. "פעמים רבות מושוות תוכניות הריאלטי לקולוסיאום הרומאי, בו היו נלחמים גלדיאטורים מול אריות להנאת הקהל. המחקר שלנו מצא כי מטפורה זו אינה נכונה", ציינו החוקרים.

ישנן סיבות רבות לצפייה בתוכניות ריאליטי, אולם בניגוד לביקורות שמוטחות תדיר בתוכניות אלה, השמחה לאידם של המשתתפים והרצון לראות אותם מושפלים אינה אחת מהן, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה שבחן את המוכנות של סטודנטים להשתתף ב-12 תוכניות הריאליטי המובילות בשנים האחרונות בטלוויזיה. "פעמים רבות מושוות תוכניות הריאליטי לקוליסאום הרומאי, בו היו נלחמים גלדיאטורים מול אריות להנאת הקהל. המחקר שלנו מצא כי מטפורה זו אינה נכונה", ציינו החוקרים.

תוכניות הריאליטי מואשמות פעמים רבות על ידי מבקרים רבים, כולל חוקרי תקשורת, בכך שהן משפילות את המתחרים בכוונה וכי המוטיבציה העיקרית לצפייה בהן נובעת מהשמחה לאיד של הצופים מהכישלונות ומההשפלות שעוברים המתחרים. במחקר הנוכחי, אותו ערכו פרופ' יונתן כהן ותלמידת המחקר מיכל הרשמן-שטרית מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, ביקשו החוקרים לבחון טענה זו. מכיוון שמשתתפים לא ייטו להודות שזו המוטיבציה העיקרית שלהם, או שלא יידעו לציין במדויק מדוע הם צופים, הם בחרו ל"עקוף" בעיה זו. לכן, הם בדקו עד כמה הצופים מעוניינים להשתתף בתוכניות הריאליטי, מתוך הנחה שמי שצופה בכדי לשמוח לאידם של המשתתפים, לא ישמח להשתתף בעצמו בתוכנית שתשפיל אותו. מכיוון שעדיין יכולות להיות סיבות נוספות כמו הרצון להתפרסם, לזכות בפרס כספי גבוה וכד', שאלו החוקרים את המשתתפים עד כמה הם מוכנים שקרוב משפחה שלהם ישתתף בתוכנית. "אם להישאר במטפורה של הקוליסאום, לא סביר שמי שנהנה מכך שהאריות טורפים את הגלדיאטורים, ירצה בעצמו להיכנס לגוב האריות או לשלוח לשם קרוב משפחה", ציינו החוקרים.

במחקר השתתפו 163 סטודנטים בגילאים 18-72 ובגיל ממוצע 34 והם נשאלו שורה של שאלות על 12 תוכניות ריאליטי מובילות: האח הגדול, כוכב נולד, נולד לרקוד, לרדת בגדול, מסטר שף, סופר נני, הרווק, הישרדות, היפה והחנון, משפחה חורגת, המרוץ למיליון והשגריר.

הממצא הראשון שעלה מהמחקר הוא שההיענות להשתתפות בריאליטי אינה גבוהה, כשהממוצע של המוכנות להשתתף בתוכנית ריאליטי עמד על 2.03 (במדד של 1-7; 1- לא מעוניין כלל, 7 - מעוניין מאוד), כשרק לגבי שלוש תוכניות - מאסטר שף, הישרדות והמרוץ למיליון - המוכנות הייתה בין 2.5-3. עם זאת, מצאו החוקרים כי מי שכן רצה להשתתף דיווח על מוכנות גבוהה מאוד, קרי, הרוב לא ממש רצו להשתתף, אבל מי שרצה - רצה מאוד. "אנחנו רגילים לראות תורים של אלפי אנשים שמגיעים לאודישנים, אבל צריך לזכור שגם אלפי אנשים הם עדיין שיעור זעיר מהאוכלוסייה. הרוב הגדול, כפי שמעיד המחקר שלנו, אינו מעוניין להשתתף", ציינו.

כאשר הם בדקו את הקשר שבין מידת ההנאה מהתוכנית ומידת המוכנות להשתתף הם מצאו קשר ישיר - כלומר, ככל שאנשים נהנו יותר מהתוכנית, כך הם רצו יותר להשתתף בה. קשר זה נמצא גם לגבי קרובי המשפחה - ככל שאנשים נהנו יותר מהתוכנית, כך הם היו מוכנים שקרוב משפחה ישתתף בה. הקשר הזה, שבין הנאה והשתתפות, היה חזק יותר מקשרים אחרים כמו זמן הצפייה בטלוויזיה, מידת החשיפה העצמית, גיל או מגדר והיה המנבא הטוב ביותר לגבי הרצון להשתתף.

"המחקר שלנו מצא שאנשים צופים בתוכניות ריאלטי מסיבות חיוביות ולא מתוך הרצון לראות את המשתתפים מובכים ומושפלים. הממצאים גם מעידים כי מי שמוכן להשתתף לא עושה זאת מתוך ייאוש או מזוכיזם, אלה מכיוון שהוא נהנה מהתוכנית ומתכנייה".

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |