tehuda

25 יוני 2013

בגובה העיניים

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 8:00 קטגוריות: וידאו

סטודנטים להוראת החינוך המיוחד וסטודנטים להוראת האמנות, מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, יוצרים יחד עם אנשים מאגודת אקים (אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל), סניף חיפה - חוג מועדון בית חנה.
יום היצירה המשותפת התקיים ב-23 במאי, 2013

לצפייה

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |