tehuda

19 ינו' 2009

מגדל הדגל

כאות הזדהות עם חיילי צה"ל הלוחמים בעזה ועם תושבי הדרום, הפכה אוניברסיטת חיפה את המגדל המרכזי שלה לדגל הלאום. במשך השבוע יוארו חלונות המגדל בן שלושים הקומות בצורה של דגל ישראל, כשסמל מגן הדוד במרכזו.

"אוניברסיטת חיפה איננה מגדל שן והקשר שלה עם הקהילה הוא חלק בלתי נפרד ממנה. במעשה סמלי זה מבטאת האוניברסיטה את הערכתה הרבה לתושבי הדרום ואת עמידתה מאחורי חיילי צה"ל", אמר נשיא האוניברסיטה פרופ' אהרון בן זאב.

את מגדל האוניברסיטה, הנמצא במרומי הכרמל, ניתן לראות למרחק רב - מחדרה ועד צפון המדינה.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |