tehuda

13 אוג' 2014

פרח השבוע: ינבוט השדה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 7:31 קטגוריות: עמוד הבית

רוב השיחים ירוקי העד בארץ מחזיקים מעמד בקיץ הודות לצמצום הנוף הירוק, כתוצאה מנשירת עלים חלקית או מהחלפתם של עלי חורף רחבים שנשרו בעלי קיץ  קטנים מהם. השיחים הפעילים בקיץ נראים דהויים וממש מחכים "בחירוק עלים" לכל רטיבות. לעומתם, ינבוט השדה רענן וחוגג בירוק בשיא עונת היובש כמו אינו מחכה לעונת הגשמים.

זאת לאור עומק שורשיו המגיע ל-20 מ' ועדיין לא נראה סופם. תופעה חריגה זו בנוף היא מקור הפתגם "כמו הינבוט אינו מכיר טובה לגשם", והכוונה היא למי שאינו סומך על האחרים שיעשו לו טובות, כמו הינבוט הירוק בשיא הקיץ ואינו מחכה לגשם כמו שאר הצמחים הנמקים מחוסר מים.

"כשרשי ינבוט / את מעמיקה בי והולכת, /עד מי תהומותי, / לא תעקרי. / אך כחם היום / כל דבורי תזמזמנה סביב פרחי-דבשך, /עשב רע שלי." ( משה דור / ינבוט ). לעקור ינבוט זו משימה קשה, מערכת השורשים מסועפת ביותר ולמעשה הצמח כולו הוא מעין יער תת-קרקעי שרק קצה "קרחונו" הירוק מופיע מדי עונה ולכן הוא נחשב כעשב רע שקשה להפטר ממנו. בסוף האביב ובפריחת הקיץ המשנית מושכים הפרחים דבורים, בעונה שרוב פרחי הבר כבר סיימו את פריחתם, ולכן הינבוט נחשב כצמח דבש חשוב למרות הפרחים הקטנים ומיעוטי הצוף. דייק המשורר כשאמר: חוט השערה בכל הפרטים וכל כוונותיו הגלויות שמעל האדמה והסמויות שמתחתיה, נפרשות לפנינו כספר הינבוט הפתוח לרווחה".

טקסט: פרופ' אמוץ דפני

צילום: יהודה מרטה

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |