tehuda

20 אוג' 2014

פרח השבוע: טיונית החולות

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 8:09 קטגוריות: עמוד הבית

כל הנוסע לאורך כבישי החוף, מהאביב ועד אמצע החורף, לא יכול שלא לראות שדות עצומים של שיחים מסועפים עטויי פריחה צהובה המזכירים מרחוק חרציות.  אם נחפש את הצמח בספרים שנכתבו לפני 1983, נגלה כי לא נמצא כלום, מכיוון שזרעיו הובאו מארצות הברית בשנת 1975 לצורכי ייצוב חולות, וכמה גרמים (המכילים אלפי זרעים) נזרעו במפרץ חיפה ובחדרה. כבר תוך כמה שנים התפשט הצמח כמגפה לאורך חולות החוף והתנופה עדיין לא נעצרה.

התפשטות טיונית החולות מדאיגה ביותר, מאחר ואוכלוסיותיה הצפופות מתחרות ודוחקות צמחים מקומיים, ביניהם כמה ייחודיים לצמחיית הארץ. כמובן, שלכך השפעה רבה גם על בעלי חיים הניזונים מאותם צמחים, ולראייה,  ב-2007 "זכה" הצמח להיכלל ברשימת הצמחים הפולשניים בישראל של המשרד להגנת הסביבה.
כושר הפלשנות של טיונית החולות לתוך הצומח הטבעי נובע משילוב של מספר גורמים: הפרחים מאביקים את עצמם גם ללא עזרת חרקים, כל צמח יכול לייצר עשרות אלפי זרעים ולאורך עונה ממושכת ולבסוף הזרעים נובטים בהמוניהם ובצפיפות רבה. בנוסף הצמח הבוגר חסון ומעמיק שורש, לכן קשה "להיפטר" ממנו.

טקסט: פרופ' אמוץ דפני
צילום: יהודה מרטה

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |