tehuda

26 נוב' 2014

פרח השבוע: סתוונית היורה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 9:42 קטגוריות: עמוד הבית

מיד לאחר הגשמים הראשונים מופיעה הסתוונית: "הנה  באתי הנה באתי / גם הפעם ראשון / קול יורה כי שמעתי / לא אוכל עוד לישון" (יעקב פיכמן). שמה הערבי "ודע" פירושו "להתראות" - כמו אמרה שלום לקיץ. רוב פרחי הסתוונית הם דו-מיניים (בעלי אבקנים וצלקות). הצמחים נושאים גם פרחים זכריים המכילים רק אבקה ואינם מייצרים פירות.
מניחים שלפרט יותר "זול" להפיץ את הגנים שלו באמצעות האבקה מאשר באמצעות הזרעים הדורשים חומרי תשמורת רבים יותר. לקראת סוף העונה גדול הסיכון שלא יהיו מספיק "רזרבות" לייצור זרעים ולכן כדאי יותר לייצר פרחים זכריים ושצמח אחר, אליו תגיע האבקה, "יתאמץ" וייצור פירות. בהתאמה לרעיון זה מוצאים לקראת סוף עונת הפריחה יותר פרחים זכריים ובעיקר בין סלעים בתנאים פחות נוחים לצמיחה.
במרכז הפרח שלושה עמודי עלי חוטיים שבראשן הצלקות. בפרחים שונים (באותו הצמח) הצלקות באורכים שונים לעומת האבקנים המסודרים בשתי "קומות", שלושה קצרים ושלושה ארוכים. מבנה זה מגביר את סיכויי המגע בצלקת על ידי המאביקים השונים המבקרים בפרח. זבובי הרחף אוספים רק אבקה, מעדיפים את החלק העליון של הפרח, ונוגעים בצלקות הגבוהות. דבורי בר ודבורת הדבש אוספות הן אבקה והן צוף מתחתית הפרח ומגיעות בעיקר אל הצלקות הנמוכות.
פקעת הסתוונית מכילה רעל (קולכיצין) ושימשה, בעבר, הן לריפוי חבורות וכאבי מפרקים והן לרקיחת רעלים.

טקסט: פרופ' אמוץ דפני
צילום: רות רולנד

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |