tehuda

05 יולי 2015

פרופ' מרים בן פרץ כלת פרת א.מ.ת

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 16:37 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה

ברכות לפרופ' (אמריטוס) מרים בן פרץ מהפקולטה לחינוך על זכייתה בפרס א.מ.ת לשנת 2015 בקטגוריית מדעי החברה בנושא חינוך וקידום החינוך. פרס א.מ.ת מוענק על הצטיינות והישגים אקדמאיים או מקצועיים בעלי השפעה מרחיקת לכת ותרומה מיוחדת לחברה. הפרס מוענק על ידי קרן א.מ.נ. - לקידום המדע התרבות והאמנות בישראל, בחסות ראש ממשלת ישראל. הפרס הוא אות והוקרה לאלה הרואים את המצוינות כדרך חיים ואת מיצוי היכולות האישיות כצווי ליצירת עולם טוב יותר לדורות הבאים.

פרופ' בן פרץ הצטרפה לאוניברסיטת חיפה בשנת 1969, שלוש שנים לפני ההכרזה על הפיכת המכון האונבירסיטאי לאוניברסיטת חיפה. היא כיהנה כראש בית ספר לחינוך באוניברסיטת חיפה ונשיאת מכללת תל חי. תחומי עניינה העיקריים  הם חקר תוכניות לימודים, הכשרת מורים, פיתוח מקצועי,קביעת מדיניות בחינוך וחינוך יהודי. פרסמה ספרים, פרקים בספרים ומאמרים רבים בכתבי עת.  פרופסור אורח באוניברסיטאות בכמה מדינות ובהן ארצות הברית, קנדה וגרמניה וכיום משמשת פרופסור אורח ב Institute of Education באוניברסיטת לונדון.  חברה באקדמיה הלאומית האמריקאית לחינוך (NAEd). כלת פרס ישראל לחקר החינוך 2006.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |