tehuda

23 דצמ' 2015

פרח השבוע: דבורנית שחומה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 9:11 קטגוריות: עמוד הבית

מכל בני משפחת הסחלביים, הדבורנית השחומה מקדימה לפרוח בעיבורו של החורף בעוד השאר מחכים לאביב. למרות שלעינינו הפרח אינו דומה לדבורה, זכרים של  דבורי בר נמשכים לפרח עקב ריחו הדומה לזה של הורמון המין של הנקבות. הזכר הנוחת על השפית (משטח הנחיתה הצבעוני  השלוח קדימה), מנסה להזדווג עם הפרח ותוך כדי כך נוגע בקצה בטנו בבלוטה דביקה המצמידה אליו את גושי האבקה הנשאים בראש "גבעולון" דק. בין החוקרים קיימת מחלוקת האם זו רמייה גמורה, בה הפרח מתחפש לנקבה והזכר לא מקבל שום גמול, או שמא הוא מקבל "טובת הנאה" אחרת.
יש  הטוענים שזכר, שהתאמן קודם על הפרחים המופיעים כשבועיים-שלושה לפני הנקבות האמתיות, יהיו "מאומנים" יותר אם נחשפו קודם לכן לדבורנית. אז הם יזדווגו ראשונים עם נקבות שעתה זה בקעו מן קרקע. הצעה אחרת גורסת שריבוי דבורנית, המייצרות את ריח הפיתוי, גורמות  לאווירה המעודדת את פעילות הזכרים התרים  אחר הנקבות.
לכל מין של דבורנית יש ריח המחקה מין מסוים של דבורת בר. אם שמים תמצית ריח זה על מחושיו (שם מצוי אבר ההרחה) של הזכר הוא מגלה התרגשות הדומה לזו כאשר הוא פוגש נקבה אמתית. כך משתמשת הדבורנית בביקורי הסרק של הזכרים המחפשים  נקבות ומרוויחה שירותי האבקה ללא  "תשלום" כלשהו  לזכרים הנמשכים אליה.

טקסט: פרופ' אמוץ דפני

תמונה: אלי לבנה

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |