tehuda

14 פבר' 2017

פרח השבוע: חלבלוב השמש

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 9:43 קטגוריות: עמוד הבית

חלבלוב השמש הוא עשב רע בעל מוניטין בינלאומיים. הוא נרשם כמטריד ביותר בלא פחות מ-50 ארצות וב-23 גידולים שונים, במיוחד ירקות ודגניים  שם מתערבים זרעיו הרעילים  ביבול הדגן. זרעי הצמח (עד כמה מאות) עשויים לנבוט מיד עם הבשלתם ובתנאים מתאימים עשוי הצמח לגדל יותר מאשר דור אחד בשנה. הזרעים עשויים לשמור על חיוניותם בקרקע אפילו 90 שנה. שם המין "חלבלוב השמש" בא לציין שהתפרחות עוקבות אחר מהלך השמש.
שמו של הסוג בלועזית הוא Euphorbia, לזכר אאופורביוס - רופא יווני בן המאה הראשונה לספירה שהכיר את המוהל החלבי של הצמחים הידוע בתכונותיו הרפואיות המרובות. נוזל זה רעיל ביותר ליונקים ומגע עמו עשוי לגרום לצרבות ולדלקות, אכילת הצמח עשויה לגרום לדלקות קשות ואפילו למוות. מכאן כמה משמותיו האנגליים שפירושיהם: "חלב השד", "חלב האישה המשוגעת" ו"חלב הזאב".
לאחרונה נמצא שימוש ייחודי במיני חלבלוב (ביניהם גם חלבלוב השמש). בתעשייה הננו-טכנולוגית  מייצרים חלקיקים זעירים בשיטות כימיות מסובכות, יקרות ועתירות אנרגיה. נמצא שבמוהל החלבלוב נמצאים פולימרים ייחודיים היוצרים תנאים מתאימים לייצור חלקיקי כסף זעירים ואחידים באיכות טובה. תהליך ייצור זה פשוט וחסכוני יותר מהשיטות המקובלות. פרחי החלבלוב הם חד-מיניים ומצויים בתוך כוסית (פרח נקבי אחד וכמה פרחים זכריים) שארבעת שוליה הרחבים הם צופנים. הפרח הנקבי מתבלט בשחלתו התפוחה ובצלקת הפונה הצידה וכך נמנעת האבקה עצמית.

טקסט: פרופ' אמוץ דפני

צילום: נעם עביצל

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |